Prijava za podjetja
Page name

Pomembne informacije

Pri nas dobiš podrobne odgovore na temo dopolnilno zdravstveno zavarovanje kot so:

  • kje, kako, kdaj in zakaj skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje,
  • kje preverimo vse ponudnike in kakšne cene in ugodnosti ponujajo,
  • kaj naj naredijo dijaki in študenti v primeru izgube statusa, ob prvi redni zaposlitvi, ob dopolnjenem 26. letu, če se želijo zavarovati kot občan,
  • da je v Sloveniji zdravstveno zavarovanje sestavljeno iz dveh delov,
  • kako je s popusti,
  • katero dopolnilno zdravstveno zavarovanje je najcenejše, katero najboljše in kakšne so razlike v sami storitvi...

Odgovore dobiš na povezavi dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje. Če imamo urejeno dopolnilno in obvezno zdravstveno zavarovanje nam pri zdravniku ni potrebno plačevati in doplačevati za zdravstvene storitve.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje nas varuje pred visokimi stroški zdravstvenih storitev. V Sloveniji ima dopolnilno zdravstveno zavarovanje urejeno preko 95% prebivalcev.

Na e-Študentskem Servisu že vrsto let skrbimo, da imajo naši člani pravočasno urejeno dopolnilno zavarovanje ob izgubi statusa, ob prvi redni zaposlitvi ali ob koncu šolskega leta, v katerem dopolnejo 26 let. Za vse to skrbi naše partnersko podjetje eZavarovanja d.o.o., naši člani pa so zanj našli ime študentski servis zavarovanje. Na povezavi Online zavarovanje lahko SKLENEŠ dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pred tem pa preveriš vse ponudnike dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na enem mestu, PREVERIŠ, kakšne so cene in kakšne ugodnosti ti ponujajo ob sklenitvi.

Sprva so bile storitve podjetja eZavarovanja d.o.o. namenjene le članom e-Študentskega Servisa, ker pa je bila storitev kvalitetna, so po njej začeli povpraševati tudi neštudenti. Danes zato podjetje eZavarovanja svoje storitve ponuja najširši publiki oziroma vsej zainteresirani javnosti brez omejitev.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ima cel kup sinonimov kot so: dodatno zavarovanje, dopolnilno zavarovanje, dodatno zdravstveno zavarovanje, Vzajemna, dodatno dopolnilno ...

Bistveno je, da veš, da je v primeru bolezni ali nezgode pri obisku zdravnika vedno potrebno doplačilo, če smo brez dopolnilnega zdravtvenega zavarovanja. Težava seveda ni, če se le prehladiš, saj v tem primeru pri obisku osebnega zdravnika doplačaš le nekaj evrov. V primeru težje prometne nesreče ali bolezni, ko moraš v bolnico za nekaj tednov....pa lahko hitro računaš, da boš iz lastnega žepa moral/a plačati nekaj sto, nekaj tisoč ali celo več evrov.

Koliko plačaš pri zdravniku brez dodatnega zdravstvenega zavarovanja, je odvisno od zdravstvene storitve. Pri različnih zdravstvenih storitvah so procenti, ki jih krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje zelo različni. Bolj kot je storitev nujna za ohranitev življenja večji delež krije obvezno zdravstveno zavarovanje in obratno. Zato ne preseneča, da je porod 100% krit iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, zobozdravstvene storitve pa so v 90 % krite iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ali pa so 100 % samoplačniške.

Pri nas najdeš vse ponudnike dodatnega zdravstvenega zavarovanja na enem mestu. Preveriš lahko, kakšne so cene dodatnega zavarovanja in ugotovite zakaj cena ni enaka za vse zavarovance.

Dodatno zdravstveno zavarovanje je v pogovornem jeziku sopomenka za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kar pomeni, da ko ljudi zanima cena dodatnega zdravstvenega zavarovanja jih v bistvu zanima cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Koliko stane dodatno zdravstveno zavarovanje, izveš na povezavi cenik dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

Gre za to, da se cene dodatnega zavarovanja neprestano spreminjajo, ker se študentski servis ne ukvarja s sklepanjem dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj bi lahko v določenem trenutku na ceniku lahko bila objavljena napačna cena dodatnega zavarovanja. Če te zanimajo dodatno zavarovanje cene, klikni na povezavo in vedno dobiš najnovejše sveže objavljene cene vseh ponudnikov, zraven pa lahko primerjaš, kakšne ugodnosti ti ob sklenitvi ponuja posamezna zavarovalnica.

Cena dodatnega zdravstvenega zavarovanja je v procesu sklepanja dodatnega zavarovanja pomemben faktor, vedno pa moramo upoštevati tudi ugodnosti, ki jih zavarovalnica ponuja ob sklenitvi.

Pomembno je, da vemo, da so cene dodatnega zdravstvenega zavarovanja lahko različne za različne zavarovance. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje cena je enaka le za tiste zavarovance, ki imajo vseskozi sklenjeno dopolnilno oziroma dodatno zdravstveno zavarovanje.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju namreč pravi, da mora vsaka oseba, ki je bila več kot 365 dni brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja plačati 3% višjo ceno, kot jo plačujejo zavarovanci, ki dodatno zdravstveno zavarovanje plačujejo ves čas.

Cene dodatnega zdravstvenega zavarovanja so različne pri različnih zavarovalnicah, hkrati pa je različna tudi cena dodatnega zdravstvenega zavarovanja pri isti zavarovalnici. Skladno z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju mora zavarovalnica nekomu, ki 10 let ni imel dodatnega zavarovanja obračunati 10 x 3 % = 30 % višjo premijo.

Primerjava cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Trenutna in pretekla primerjava cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nam pove, da se cene dopolnilnega zavarovanja med zavarovalnicami niso posebej razlikovale ne v preteklosti, hkrati pa velike razlike ni sedaj. Kakšne so aktualne cene dopolnilnih zavarovanj si lahko podrobno pogledate na linku oziroma povezavi zgoraj. Cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se res ne razlikujejo bistveno med zavarovalnicami, povsem drugo sliko pa nam kaže primerjava cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja znotraj ene zavarovalnice. 1.1.2006 je bilo pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju uvedeno doplačilo na premijo. 10.3.2021 ko pišemo ta članek je cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri zavarovalnici Vzajemna lahko 34,6 eur ali slabih 50 eur, če več kot 14 let niste plačevali dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Na temo dopolnilno zdravstveno zavarovanje primerjava cen lahko povemo, da tudi v prihodnosti ne pričakujemo velikih razlik v ceni dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja med zavarovalnicami. Glede na to, da je storitev pri vseh zavarovalnicah enaka, bi lahko v pretirani cenovni razliki pričakovali močan odliv zavarovancev od ene zavarovalnice k drugi.

Cena dopolnilnega zavarovanja pa bo v prihodnosti med zavarovanci iste zavarovalnice še bolj varirala. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju res predvideva, da se dopolnilno zavarovanje cena zviša za 3% za vsakih 365 dni, ko smo brez zavarovanja, vseeno pa to višanje cene omejuje na največ 80 % osnovne premije.

Premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so zavarovalniški izraz za cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Kot smo že zgoraj povedali se premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja razlikuje med zavarovalnicami, prav tako se premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja razlikuje med zavarovanci posamezne zavarovalnice.

Ob predpostavki, da dopolnilno zavarovanje ne bo ukinjeno, bomo maksimalno razliko v premiji pri posamezni zavarovalnici to je 80 %, dosegli leta 2033. Takrat bodo dopolnilno zdravstveno zavarovanje cene med posameznimi zavarovanci posamezne zavarovalnice dosegle maksimalno možno razliko v skladu s trenutnim ZZVZZ.

Premija za dodatno zdravstveno zavarovanje je torej odvisna od tega pri kateri zavarovalnici smo sklenili zavarovanje in koliko polnih let smo bili brez dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

Premija dodatnega zdravstvenega zavarovanja se posamezniku, ko enkrat dobi doplačilo na premijo ne more znižati. Seveda se lahko zniža absolutno, če zavarovalnica zniža osnovno premijo, ne more pa se znižati relativno. Če nekdo več kot 5 let ni imel dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ima 15 % doplačilo na premijo, bo imel to doplačilo dokler bo plačeval premijo oziroma do smrti. Ko dobimo doplačilo na premijo se tega doplačila na noben način ne moremo več znebiti.

Izračun zavarovanja

Izračun zavarovanja nam pove kolikšna je končna cena za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Doplačilo če nimaš dodatnega zavarovanja je skladno z ZZVZZ 3 % za vsako polno leto, ko zavarovanec ni bil dodatno zavarovan. Če za primer vzamemo cenik dodatnega zdravstvenega zavarovanja zavarovalnice Vzajemna na dan 10.3.2021 za zavarovanko Cenko Koprivec, ki 9 let ni plačevala dopolnilnega zavarovanja, nam izračun zavarovanja pokaže končno ceno 43,94 € na mesec.

Cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se torej najbolj razlikujejo med zavarovanci iste zavarovalnice. Najvišjo premijo torej plačujejo zavarovanci, ki so bili najdalj časa brez dopolnilnega zavarovanja.

Predlagamo ti, da dopolnilno zavarovanje skleneš pravočasno in se izogneš najvišji premiji.

SKLENI dopolnilno ONLINE, vsi ponudniki na enem mestu. Preveri, kakšne so cene dopolnilnega zavarovanja in kakšne ugodnosti ob sklenitvi ponujajo zavarovalnice.

Vse kar potrebuješ za sklenitev dopolnilnega zavarovanja je to, da si na povezavi sklenitev dopolnilno zavarovanje najprej izbereš zavarovalnico (prej preveriš cene in ugodnosti), izpolniš obrazec za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, klikneš na gumb skleni zavarovanje in dopolnilno zdravstveno zavarovanje je sklenjeno.

Na e-Študentskem Servisu že vrsto let skrbimo, da imajo naši člani pravočasno urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Ker se e-Študentski Servis po zakonu ne sme ukvarjati z zavarovalniško dejavnostjo, nam pri tem pomaga partnerska družba eZavarovanja d.o.o..

Storitve družbe eZavarovanja niso namenjene le članom eŠtudentskega Servisa temveč vsem zainteresiranim strankam.

Sklepanje dopolnilnega zavarovanja je torej zelo preprosto. Podatki, ki jih potrebujete za sklenitev so tvoje ime in priimek, naslov, datum rojstva, davčna številka, številka zdravstvene kartice, email in mobilna telefonska številka.

Sklepanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ti tudi ne vzame pretirano časa, v povprečju lahko računaš na 2-3 minute za izpolnitev obrazca. Navadno ti več časa vzame primerjava zavarovalnic, kjer je treba premisliti kaj nam več pomeni nižja cena ali boljše ugodnosti ob sklenitvi.

Sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja

Dodatno zdravstveno zavarovanje je v pogovornem jeziku sinonim za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Ko se ljudje zanimajo za izraz sklenitev dodatno zdravstveno zavarovanje jih v bistvu zanima sklenitev dopolnilnega zavarovanja, saj se želijo izogniti visokim stroškom doplačil zdravstvenega zavarovanja.

Sklepanje dodatnega zdravstvenega zavarovanja oziroma pravilno povedano sklepanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je omogočeno na zgornji povezavi. Kliknete na povezavo, izberete zavarovalnico, izpolnete obrazec, kliknete na skleni zavarovanje in zavarovanje je sklenjeno.

Kako podaljšam status?

Piši nam na [email protected] ali pokliči na najbližjo poslovalnico.

Poslovalnice

Obvestila

Image
01.04.2023

Dvig minimalne urne postavke za študentsko delo

Od 21. januarja 2023

Preberi več
Image
29.03.2023

Praznični plačilni promet in nakazila

v petek, 7. 4. 2023

Preberi več