Prijava za dijake/študente
Page name

Izračun stroškov študentov

Calculation of student costs

Minimalna bruto urna postavka je 7,21 €/h

Izračun je narejen na 4 decimalke, na obračunu in računu bodo zneski zaokroženi na 2 decimalki, zato lahko pride do razlik v centih.

Če želite izračunati neto znesek za nerezidenta kliknite tukaj.
To calculate net payment for non-residents click here.

Preverite, koliko znaša trenutna minimalna urna postavka.
What is the current minimum hourly rate.

Poglejte, kam gre koliko sredstev od študentskega dela.