Za študente in dijake
Page name

Pomembne informacije

Poglejte:

Študentu ne morete znižati urne postavke za že opravljeno delo ali spreminjati pridobljenih pravic za nazaj.

Urno postavko lahko znižate oz. spremenite šele od takrat naprej, ko boste o tem študenta obvestili.

Znesek na računu za opravljeno študentsko delo izračunate tako, da bruto znesku na napotnici dodate:

 • 16 % – koncesijska dajatev
 • 2 % – dodatna koncesijska dajatev
 • 15,74 % – prispevki (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen, prispevek za zdravstveno zavarovanje)

16 % + 2 % + 15,74 % = 33,74 % Skupni odstotek dajatev in prispevkov znaša 33,74 %, na to se obračuna še 22 % DDV.


Bližnjica za hitro pot do zneska na računu:

Bruto znesek na napotnici pomnožimo s faktorjem 1,3374 in dobimo znesek za plačilo na računu (brez DDV-ja).

Kliknite na kalkulator za izračun.

Študent REZIDENT prejme na bančni račun neto zaslužek. To pomeni, da se mu odvede 15,50 % od bruto zneska na napotnici za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se mu šteje v pokojninsko dobo.

Primer izračuna za REZIDENTA:

 • študent opravi 40 ur po 6,00 €/h bruto / 5,07 €/h neto
 • delodajalec plača 240 € x 1,3374 = 320,98 € (brez DDV-ja)
 • študent dobi nakazanih 202,80 € neto

Pripravili smo enostaven kalkulator, kjer lahko izračunate bruto in neto urno postavko ter kakšen bo znesek na računu.


NEREZIDENTOM se od vsakega nakazila odvede:

 • 22,5 % akontacije dohodnine in
 • 15, 5 % prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Primer izračuna za NEREZIDENTA:

 • študent opravi 40 ur po 6,00 €/h bruto / 3,95 €/h neto za nerezidenta
 • delodajalec plača 240 € x 1,3374 = 320,98 € (brez DDV-ja)
 • študent nerezident dobi nakazanih 133,59 € neto

Pojasnilo k izračunu:

 • Če podjetje nakaže 6 €/h bruto, dobi NEREZIDENT na račun 3,95 €/h neto.
 • Odšteje se razlika 1,12 (akontacija dohodnine v višini 22.5 %) in 0,93 € (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5 %).*

Pripravili smo enostaven kalkulator, kjer lahko vnesete bruto in izračunate neto urno postavko za nerezidenta. Pri izračunu je pomembno, da izberete državo iz katere prihaja nerezident.

Nerezidenti Slovenije so zavezani za plačilo dohodnine od dohodkov z virom v Sloveniji. V primeru, da ima Republika Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja z državo, lahko nerezident dobi akontacijo povrnjeno.

Odstotki so izračunani na osnovi končnega zneska računa, ki ga prejme podjetje.

Koncesijska dajatev je zakonsko predpisana, vsi koncesionarji (študentski servisi) imajo enako koncesijsko dajatev (2,69 %).

Skupni odstotek dajatev in prispevkov podjetja znaša 33,74 %, na to se obračuna še 22 % DDV.

To pomeni, da podjetjem z dobro boniteto nakažemo denar takoj po končanem delu študenta oziroma, ko podjetje odda obračun ur.

Študent prejme denar že isti ali naslednji delovni dan, podjetje pa denar nakaže e-Študentskemu Servisu, ko prejme račun oz. najkasneje do dogovorjene valute, ki je navedena na računu.

Da, študentu lahko nakažete zaslužek za nazaj, saj saj je delo opravljal/a v času, ko je še imel/a status in veljavno napotnico.

Zastavi vprašanje