Prijava za podjetja
Page name

Prosta dela

Št. del.: 47
47 ustreznih del
i
Neto urna postavka
Pregled del, ki ustrezajo kriterijem na prijavi
ADMINISTRATIVNA DELA
PROJEKTNI INŽENIRING

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje študenta/ko tehničnih smeri (strojništvo, elektro, gradbeništvo in podobno) za administrativna ter druga strokovna pomoč s področja financ in tehničnih znanj v projektnem managementu v projektnem inženiringu, sodelovanje in delno samostojno delo pri zbiranju in urejanju podatkov za kapitalizacijo inženirskega dela za investicijske projekte. Dopoldansko delo. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 401303
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA

MENGEŠ

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (Fakulteta za upravo) za administrativna dela na oddelku (pisarniške storitve, administracija, organizacijska in kadrovska dela). Dopoldansko delo. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 401290
 • Delovnik: DOPOLDAN
STROKOVNO DELO
PROJEKTNO DELO

LJUBLJANA

V korporativnem centru farmacevtskega podjetja nudijo počitniško delo, ki predstavlja odlično priložnost za pridobivanje izkušenj v mednarodnem podjetju, spoznavanje njegovih globalnih oddelkov, ekipno projektno delo in mreženje s strokovnjaki. Vabijo študente (m/ž) različnih študijskih smeri dodiplomskega ali magistrskega program, ki znajo analitično razmišljati, imajo strukturiran pristop pri delu in odlično delujejo v ekipi. Prijavo pošljite prek spletnega obrazca do 9. junija.

 • Prosta mesta: 10
 • Trajanje: DO SREDINE SEPTEMBRA 2023
 • Šifra: 401013
 • Delovnik: DOPOLDAN
 • Začetek dela: 10. 7. 2023
ADMINISTRATIVNA DELA
PLANIRANJE

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje osebo (m/ž) ustrezne smeri študija (organizacija, ekonomija, naravoslovje, družboslovje) za administrativna dela (pomoč pri delu operativnih planerjev, komunikacija in usklajevanje z različnimi oddelki, priprava tabel za transport materialov med lokacijami, pomoč pri urejanju kratkoročnega in srednjeročnega proizvodnega plana). Dopoldansko delo. Prijave in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 400881
 • Delovnik: DOPOLDAN
STROKOVNO DELO
IT PODPORA

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (ekonomija, inženiring, IT) za neodvisno izvajanje AD HOC poslovnih analiz, podporo razvoju preoblikovanja podatkov in vizualizacija podatkov, komuniciranje z ustreznimi deležniki v globalnem in regionalnem upravljanju dobavne verige, podporo pri različnih projektih, izvajanje poročil, pripravo poslovne dokumentacije. . . . Pogoj: napredno znanje excela, powerpointa. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 400391
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA

MENGEŠ

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo (m/ž) za administrativna dela (zbiranje in obdelava podatkov, pomoč pri pripravi strokovnih poročil. . . ). Prednost imajo kandidati naravoslovnih smeri študija. Dopoldansko delo. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 400175
 • Delovnik: DOPOLDAN
STROKOVNO DELO
IZDELAVA ELEKTRONSKO TEHNIČNIH POSTOPKOV

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletnega kandidata (m/ž) ustrezne smeri študija (tehnična in podobna smer, prednost kandidati z IT podlago in poznavanjem izdelave SHAREPOINT strani) za pomoč pri izdelavi tehnoloških postopkov ( izdelava elektronsko tehnoloških postopkov, administrativna opravila, priprava testnega materiala v proizvodnji). Pogoj: poznavanje MS Office orodij, dobro znanje angleščine, sposobnost dela v timu, možnost daljšega, občasnega sodelovanja. Prijavo in CV na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 400138
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (FFA, FKKT, primerljive naravoslovne smeri ) za administrativno pomoč pri dnevnih aktivnostih oddelka (pomoč pri pripravi dokumentacije za QA sproščanje, izvozi iz IT sistemov, pošiljanje opomnikov, vnašanje novih dokumentov v SharePoint, pomoč pri pregledovanju transportnih temperaturnih izpisov, naročanje pošiljanja vzorcev in pošte z DHL). Dopoldansko delo. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 399789
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA
FINANČNI KONTROLING

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija- ekonomija (zaželeno finance, kontroling) za strokovna administrativna dela (pomoč v ekipi pri izvajanju osnovnih nalog usklajevanja zalog v procesu pogodbene proizvodnje organizacije. . . ). Dopoldansko delo. Prijave in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 399706
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA
KADROVSKA DELA

LENDAVA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (kadrovski management, psihologija, sociologija, ekonomija) za pomoč pri administrativnih nalogah kadrovske službe mednarodnega podjetja. Dopoldansko delo. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 399704
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo (m/ž) (obvezno študij ekonomije, absolvent 2. stopnje) za administrativna dela (pomoč pri dobavah blaga s strani zunanjih dobaviteljev (organizacija transporta, dogovarjanje s spediterjem in skladiscem, kreiranje dobav v SAP-u); pripravljanje reportov, pomoč pri pripravi prezentacij za sestanke z dobavitelji). Dopoldansko delo. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 399082
 • Delovnik: DOPOLDAN
STROKOVNO DELO
PROIZVODNI INŽENIR

LJUBLJANA

Podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (elektrotehnika, strojništvo. . . ) za pomoč v proizvodnem inženiringu. Zaželena znanja in veščine PLC, SCADA, kalibracije, robotika, konstruiranje, mehatronika, redoljubnost in natačnost. Spoznal/a boš, kako se vzdržuje in načrtuje proizvodnja, ki teče 24/7. Pridobil/a boš izkušnje na področju GMP in proizvodnje farmacevtskih izdelkov. Dopoldansko delo. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 398900
 • Delovnik: DOPOLDAN
STROKOVNO DELO
POMOČ PRI DELU TEHNOLOGIJE

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (FKKT, FFA - farmacija) za strokovna dela na področju tehnološkega razvoja (strokovno delo na projektih (pisanje poročil, analiza in obdelava podatkov, pomoč pri uvajanju izdelkov v proizvodnjo), administrativno delo in delo v laboratoriju (priprava steklovine za vzorčenje, vnašanje vzorcev v eLogis, prenašanje vzorcev)). Dopoldansko delo. Prijavo s CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 398576
 • Delovnik: DOPOLDAN
DELO V LABORATORIJU

MENGEŠ

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (FKKT, druge naravoslovne smeri) za delo v laboratoriju (priprava mobilnih faz, sprejemanje vzorcev, priprave različnih raztopin). Delo poteka v dopoldanskem času med tednom. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 398550
 • Delovnik: DOPOLDAN
KURIR/KA
FIZIČNA DELA

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo za kurirska dela (prenašanje pošte znotraj podjetja, skrb za zalogo skladišča, pomoč pri sprejemu novo zaposlenih). Za delo potrebna fizična moč. Delo poteka v dopoldanskem času (med 6. 00 in 14. 00) med tednom. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 398547
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA
KADROVSKA DELA

MENGEŠ

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (psihologija, pedagogika, kadrovski management, Ekonomska fakulteta. . . ) za administrativna pomoč v kadrovskem oddelku (urejanje evidenc, priprava poročil, delo z MS office, pomoč pri organizaciji dogodkov in predstavitvah). Potrebne izkušnje iz vodenja evidenc, organizacije dogodkov, dobro poznavanje excela, tekoče znanje angleščine. Dopoldansko delo. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 398459
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (FKKT, informatika, elektrotehnika, računalništvo, strojništvo, varnostne vede, družboslovne vede) za administrativna dela (pomoč pri pripravi analiz prisotnosti ter druge analize). Dopoldansko delo. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 398395
 • Delovnik: DOPOLDAN
DELO V PROIZVODNJI
PROIZVODNJA V FARMACIJI

MENGEŠ

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija ( FKKT, ostale naravoslovne smeri. . ) za proizvodne storitve v farmaciji (pomoč pri analizah, sprejemanje vzorcev, izvedba analiz. . . ). Dopoldansko delo. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 398117
 • Delovnik: DOPOLDAN
DELO V LABORATORIJU

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (FKKT, FFA) za delo v analitskem laboratoriju (pomoč raziskovalcem pri delu GC MS; HPLC, NMR, določanje nitrozaminov, skrb za kalibracijo tehnic, pH metrov). Pogoji: znanje angleškega jezika, poznavanje MS Ofiice orodij (word, excel), poznavanje informacijskega sistema SAP dela v laboratoriju, ekspertna znanja. Dopoldansko delo. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 397948
 • Delovnik: DOPOLDAN
STROKOVNO DELO
STROKOVNA ADMINISTRATIVNA DELA

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (FKKT, družboslovje) za strokovna administrativna dela na področju korporative (pisanje poročil, pomoč pri upravljanju orodij internega komuniciranja, administrativna pomoč). Zaželeno: temeljno poznavanje korporativnega komuniciranja ter razumevanje komunikacijskih kanalov in orodij. Obvezno: pisno in ustno znanje angleškega jezika , obvladovanje MS Office. Dopoldansko delo. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 397729
 • Delovnik: DOPOLDAN
DELO V LABORATORIJU
ADMINISTRATIVNA DELA

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (FKKT, FFA) za strokovno projektno delo v laboratoriju (načrtovanje in izdelava laboratorijskih serij, pisanje poročil, analiza in obdelava podatkov, pomoč pri uvajanju izdelkov v proizvodnjo) in administrativno delo v laboratoriju (priprava steklovine za vzorčenje, vnašanje vzorcev v elogis, prenašanje vzorcev). Dopoldansko delo. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 397695
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA
POMOČ V RAČUNOVODSTVU

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo (študij ekonomija, računovodstvo, finance, poslovanje ) za strokovna administrativna dela na področju računovodstva in financ (komunikacija in sodelovanje z dobavitelji v Sloveniji in/ali tujini, z lokalnimi deležniki in predstavništvi v tujini, analiziranje podatkov, priprava dokumentacije/poročil na področju računovodstva dobaviteljev. . . . ). Delo v mednarodni ekipi (znanje angleščine je pogoj). Možno hibridno delo. Prijavo in CV na e-naslov,

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 397672
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA
POMOŽNI DELAVEC V LABORATORIJU

LJUBLJANA

Znano farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (kemija, farmacija, biotehnologija, naravoslovno tehnična) za administrativna dela v laboratoriju in pomoč v laboratoriju (delo s papirji: pregled rezultatov analiz za določen material iz laboratorijskega sistema, priprava table z rezultati, ocena pregleda glede na kriterije in priprava končnega poročila po postopku; izdelava in pregled poročil). Dopoldansko delo. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 397592
 • Delovnik: DOPOLDAN
DELO V LABORATORIJU

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (kemija, farmacija, biotehnologija, tehnično naravoslovna smer) za laboratorijsko delo (izvajanje analiz na IR inštrumentu, izvajanje analiz za testiranje vod ( prevodnost, pH, kloridi) , izvajanje analiz na NIR inštrumentu). Dopoldansko delo. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 397579
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA

MENGEŠ

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (mikrobiologija, biotehnologija, biologija ali druga naravoslovna smer) za strokovna administrativna dela na oddelku (pomoč pri pripravi in pregledu podatkov za periodična poročila pogojev okolja, pri raznih pregledih dokumentacije in pri pisarniških opravilih). Dopoldansko delo. Prijavo in CV pošljite na e-naslov. .

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 397544
 • Delovnik: DOPOLDAN
DELO V LABORATORIJU

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje išče osebo (m/ž) naravoslovne smeri študija (zaključni letniki /status absolventa/ka farmacije, kemije, naravoslovno tehnične) za delo v laboratoriju ( izvajanje kemijskih in fizikalnih analiz, priprava in analiza vzorcev, obdelava in preverjanje rezultatov, vnašanje rezultatov v sistem, vodenje lab. dnevnika, preverjanje in umerjanje enostavnih inštrumentov, arhiviranje dokumentacije). Zaželene delovne izkušnje v laboratoriju (ni pogoj). Prijave in CV na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 397287
 • Delovnik: DOPOLDAN
PAKIRANJE
DELO V PROIZVODNJI

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo za pakiranje v proizvodnji ( oskrba pakirne linije, izvajanje internega transporta, čiščenje pakirne linije. . . ). Urna postavka je začetna / uvajanje. Delo poteka med vikendi. Pogoji: osnovno znanje slovenskega jezika, osnovna računalniška pismenost. Prijavo in CV pošljite.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 397027
 • Delovnik: MED VIKENDI
PAKIRANJE
DELO V PROIZVODNJI

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo za pakiranje v proizvodnji ( oskrba pakirne linije, izvajanje internega transporta, čiščenje pakirne linije. . . ). Urna postavka je začetna / uvajanje. Delo poteka v popoldanskem in nočnem času (izmensko delo). Pogoji: osnovno znanje slovenskega jezika, osnovna računalniška pismenost. Prijavo in CV pošljite.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 397026
 • Delovnik: IZMENSKO
PAKIRANJE
DELO V PROIZVODNJI

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo za pakiranje v proizvodnji (oskrba pakirne linije, izvajanje internega transporta, čiščenje pakirne linije. . . ). Urna postavka je začetna / uvajanje. Dopoldansko delo. Pogoji: osnovno znanje slovenskega jezika, osnovna računalniška pismenost. Prijavo in CV pošljite.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 397025
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (FKKT, farmacija, biokemija, mikrobiologija ali druga naravoslovna smer) za strokovna administrativna dela v laboratoriju (pomoč pri pripravi dokumentacije, priprava in urejanje tabel). Dopoldansko delo. Prijavo in CV pošlji na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 396787
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA
KLINIČNE / ZNANSTVENE STORITVE

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (FKKT, FFA) za administrativna dela pri izvajanju klinično znanstvenih storitev (pomoč v laboratoriju, priprava reagentov, tehtanje, umerjanje pH metra, priprava raztopin, pospravljanje, pomoč pri urejanju dokumentacije). Pogoji: znanje angleškega jezika, računalniška pismenost (word, excel, powerpoint). Prijavo s CV-jem pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 396762
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (ekonomija, družboslovne smeri, FKKT, farmacija. . ) za strokovna administrativna dela na oddelku (priprava mesečnih poročil, pomoč pri pisarniških delih). Zahtevano odlično znanje excela in angleščine. Dopoldansko delo. Prijavo in CV pošljte na e-naslov,

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 396184
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA
KADROVSKA DELA

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (kadrovski management, sociologija, pravo, psihologija) za strokovna dela na kadrovskem oddelku (podpora Talent acquisition (TA) ekipi pri vzpostavljanju dogovorjenih strategij iskanja in selekcije, z namenom pridobiti prave talente za delovna mesta, skrb za najboljšo možno izkušnjo vodij in kandidatov v postopkih selekcije, ostala administrativna dela). Potrebno znanje angleščine. Prijavo v slo. in ang. s CV na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 396072
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje išče študenta/ko ustrezne smeri študija (ekonomija, pravo, logistika, finance. . . . ) za administrativna dela (obdelava carinskih podatkov-matični podatki/uvozne in izvozne deklaracije in dokumentacija; podpore oddelku pri carinjenju blaga, dnevni interakciji z raznimi posredniki, sodelovanje s timom in ostalimi oddelki). Pogoji: računalniška pismenost (MS office), znanje SAP-a, tekoče znanje angleščine. Prijavo in CV pošljite tako v slovenskem kot angleškem jeziku na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 396035
 • Delovnik: DOPOLDAN
STROKOVNO DELO
PROIZVODNJA V FARMACIJI

LENDAVA

Farmacevtsko podjetje išče polnoletno osebo za strokovna dela v proizvodnji farmacije (spremljanje,vodenje in nadzor procesov izolacije DIPEDA kavulanata in regeneracije topil, zagotavljanje realizacije proizvodnje v skladu z internimi predpisi (GMP), pregled in izpolnjevanje, zagotavljanje čistosti proizvodnih naprav). Pogoji: ustrezna smer študija (FKKT, strojništvo, elektro), natančnost, zanesljivost, delo v timu. Plačilo za nočno delo 8 € bruto. Delo je 4-izmensko. Prijavo in CV na e-mail.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 395663
 • Delovnik: IZMENSKO
ADMINISTRATIVNA DELA

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (ekonomija, poslovne vede) za administrativna dela (vzdrževanje internih informacijskih orodij za potrebe oskrbovalne verige, odgovornost za pripravo tedenskih, mesečnih, četrtletnih in letnih poročil, izdelava standardnih poročil in AD HOC poročil, skrb za merjenje kazalcev uspešnosti, nudenje podpore globalnim SCM procesom). Dopoldansko delo. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 395081
 • Delovnik: DOPOLDAN
STROKOVNO DELO
DISTRIBUCIJA

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje kandidata/ko naravoslovne smeri študija (obvezno študij kemije, biotehnologije, farmacije) za strokovna dela (pomoč pri distribuciji, tehtanje in vodenje evidenc za oddelek). Potrebna znanja: znanje tujega jezika (angleščina), računalniška pismenost (excel, word, powerpoint). Dopoldansko delo. Prijavo s CV pošlji tako v slovenskem kot angleškem jeziku na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 395032
 • Delovnik: DOPOLDAN
STROKOVNO DELO
DELO V PROIZVODNJI

LENDAVA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo (pogoj naravoslovna smer študija ali končana srednja šola nar. smeri ) za strokovna dela v proizvodnji (pregled dokumentacije za posamezno serijo, upravljanje z vzorci skladno s predpisanimi postopki, skrb za upravljanje in arhiviranje vzorcev, vzorčenje surovin, pakirnega in potrošnega materiala, zbiranje, urejanje in arhiviranje ustrezne dokumentacije za sproščanje izdelka, udeležba na ustreznih izobraževanjih). Prijavo in CV pošlji na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 394817
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (FKKT, naravoslovne smeri) za administrativna dela (vnos in obdelava naročil kupcev ter organizacijo odpreme do ciljnih trgov). Dopoldansko delo med tednom. Pogoj: odlično znanje angleškega jezika (delo tudi s tujimi trgi). Prijavo in CV pošljite tako v slovenskem kot angleškem jeziku na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 394533
 • Delovnik: DOPOLDAN
DELO V PROIZVODNJI

PREVALJE

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (FKKT, Fakulteta za farmacija, ustrezna naravoslovna smer) za 3. izmensko delo v proizvodnji (delo Operater III). Plačilo za nočno delo je 8 €/h bruto. Prijavo in CV pošlljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 393566
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA
UREJANJE DOKUMENTACIJE

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (farmacija in podobno, biotehnologija, kemija in podobno) za strokovna administrativna dela (priprava dokumentacije na področju kakovosti ter ostala razna administrativna pisarniška dela). Potrebno je znanje osnovnih računalniških orodji MS Office. Dopoldansko delo. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 393104
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA
ADMINISTRATIVNA DELA V PROIZVODNJI

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (FKKT, Fakulteta za farmacijo) za strokovna administrativna dela v proizvodnji (priprava dokumentacije za sproščanje v skladu z registracijo, uporaba SAP reg. DB). Dopoldansko delo. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 391525
 • Delovnik: DOPOLDAN
STROKOVNO DELO
ZAHTEVNA ADMINISTRATIVNA DELA

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje kandidata (m/ž) ustrezne smeri študija ( 2. stopnje FKKT ali Fakultete za farmacijo, naravoslovje) za strokovna dela (pregled in izdelava KAD, analitskih postopkov, specifikacij, validacijskih protokolov, poročil o prenosih izdelave pregledov in statusov. . . . . ). Prijavo in CV pošlji na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 387466
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA
KADROVSKA DELA

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (kemija in podobno, kadrovski management. . . ) za administrativna dela v kadrovski službi (kadrovanje za zunanje sodelavce, razna kadrovska opravila, vzdrževanje kadrovskih podatkov, upravljanje s sistemom SAP. . . ): Pogoj: poznavanje MS office. Dopoldansko delo. Prijave in CV uredite preko e-prijave.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 387411
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje študenta/ko ustrezne smeri študija ( kemija in podobno, farmacija. . . . ) za strokovna administrativna dela (priprava tedenskih, mesečnih in kvartalnih poročil, obdelava in posodabljanje podatkov v Excelu in Power pointu, spremljanje in pošiljanje izvozov iz raznih aplikacij. . . ). Dopoldansko delo, možnost daljšega, občasnega sodelovanja. Prijavo s CV-jem pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 386766
 • Delovnik: DOPOLDAN
ZAHTEVNA ADMINISTRATIVNA DELA
STROKOVNI SODELAVEC ZA PLANIRANJE

LJUBLJANA

Eno vodilnih globalnih farmacevtskih podjetij v oddelku taktičnega planiranja, zaposluje študenta/ko višjih letnikov diplomskih in podiplomskih študijskih programov. Poleg podpore taktičnemu planiranju delo zajema pripravo analiz, poročil in scenarijev ter izvoz in upravljanje s podatki iz SAP sistema ter drugih aplikacij in orodij. Gre za dopoldansko delo s fleksibilnim delovnim časom, zagotovljeno malico ter možnostjo občasnega dela od doma. Prijavo s CV-jem pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 385055
 • Delovnik: DOPOLDAN
DELO V PROIZVODNJI
PAKIRANJE

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje pet polnoletnih oseb (zaradi nočnega dela) za lažja fizična dela v proizvodnji in za pakiranje. Delo poteka parkrat tedensko v 3. ali 4. izmenah, po dogovoru. Podjetje nudi brezplačno malico in možnost brezplačnega parkiranja. Plačilo za nočno delo je 7,5 €/h bruto. Možnost dviga urne postavke ter mesečne nagrade. Prijavo s CV pošljite na e-naslov.

 • Prosta mesta: 5
 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 381879
 • Delovnik: IZMENSKO
Prosta dela za študente in dijake | e-Študentski Servis