Prijava za podjetja
Page name

Prosta dela

Neto urna postavka
Pregled del, ki ustrezajo kriterijem na prijavi
Št. del.: 40
DELO V LABORATORIJU

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo naravoslovne smeri študija (biologija, kemija, farmacija, živilsko, biotehnologija) za razna dela v laboratoriju. Delo poteka v dopoldanskem času. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 391320
 • Delovnik: DOPOLDAN
DELO V LABORATORIJU
KLINIČNE / ZNANSTVENE STORITVE

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (FKKT, Fakulteta za farmacijo) za delo v analitskem laboratoriju (izvajanje analiz mokre analitike GDevP in GMP analize, razvoj in validacija različnih analitskih tehnik na področju mokre analitike). Dopoldansko delo. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 391137
 • Delovnik: DOPOLDAN
STROKOVNO DELO
KONTROLA KAKOVOSTI

PREVALJE

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (FKKT, katerakoli naravoslovna smer študija) za pomoč pri delu v oddelku (pregled podatkov, pripravo internih specifikacij in pripravo poročil). Zaželeno je dobro znanje angleškega jezika in osnovno znanje uporabe programov Microsoft Office. Dopoldansko delo. Fleksibilen delovni čas. Po uvajanju je možno delo od doma. Prijavo s CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 391129
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA
POMOČ PRI IZVEDBI PROJEKTA

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (FKKT, ekonomija, naravoslovna ali/in družboslovna smer) za operativno delo v sistemu SAP (potrjevanje in usklajevanje naročil ter kominikacija z različnimi deleženiki) - pomoč pri implementaciji projekta. Pogoj: nujno poznavanje Excel orodja ter poznavanje informacijskega sistema SAP. Dopoldansko delo. Prijave in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 391078
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (FKKT, ekonomija, naravoslovna ali družboslovna smer) za pomoč pri administraciji (zbiranje dokumentacije, pomoč priprojektih, pripravi poročil in excel tabel). Pogoj: poznavanje informacijskega sistema SAP. Dopoldansko delo. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 391077
 • Delovnik: DOPOLDAN
STROKOVNO DELO
IMPLEMENTACIJA NOVIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje študenta/ko ustrezne smeri študija (računalništvo, matematika, informatika, ekonomija) za pomoč pri implementaciji novih informacijskih sistemov (računalniška obdelava podatkov - master data, iskanje rešitev za optimalen prenos podatkov v nov sistem). Dopoldansko delo. Možno delo na daljavo. Nudijo neomejeno možnost učenja in razvoja, sodelovanje z lokalnimi in globalnimi timi za prenos. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 390968
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA
STROKOVNA ADMINISTRATIVNA DELA

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje osebo ustrezne smeri študija (FKKT ali naravoslovna smer; zaključni letnik 1. stopnje ali 2. stopnja) za strokovna administrativna dela (vzdrževanje statusa validiranosti procesov, pomoč tehnologom na različnih področjih sterilne proizvodnje, priprava poročil, komunikacija med različnimi oddelki, koordiniranje in sodelovanje pri planiranju izvedbe aktivnosti v sterilni proizvodnji). Pogoja: natančnost, zanesljivost med delom. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 390712
 • Delovnik: DOPOLDAN
DELO V LABORATORIJU
KLINIČNE / ZNANSTVENE STORITVE

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje študenta/ko ustrezne smeri študija ( FKKT, Fakulteta za farmacijo) za delo v analiznem laboratoriju( pomoč raziskovalcem pri delu z GC MS, HPLC, NMR; določanje niz+trozanimov, skrb za kalibracijo tehtnic, pH metrov). Delo poteka v dopoldanskem času. Prijavo s CV-jem pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 390398
 • Delovnik: DOPOLDAN
STROKOVNO DELO
DELO V TEHNOLOGIJI

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje osebo zaključnega letnika študija ustrezne smeri (ekonomija, kemija in podobno, biologija, mikrobiologija, farmacija, inf. tehnologija) za pomoč pri izdelavi tehnoloških postopkov za trdne farmacevtske izdelke, planiranje na področju pakiranja in proizvodnje, izdelava in revizija analitske dokumentacije ter pregledu skladnosti, pripravi glavnih podatkov v informacijskem sistemu SAP). Pogoj: aktivno znanje angleškega jezika. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 390354
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA
POMOČ PRI RAČUNOVODSKIH DELIH

LJUBLLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo (obvezno študij ekonomije) za strokovna administrativna dela - delo v stroškovnem računovodstvu (izračunavanje cen, odmikov. . . ). Dopoldansko delo. Pogoji: odlično znanje angleščine, zaželeno je poznavanje programa SAP (ni pa pogoj). Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 390176
 • Delovnik: DOPOLDAN
 • Začetek dela: 1.2.2023
ADMINISTRATIVNA DELA
DELO V NABAVNEM ODDELKU

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (ekonomija, FKKT) za delo v oddelku nabave (pomoč pri nabavnih procesih, povezovanje z interno mrežo funkcij ter zunanjimi partnerji/dobavitelji, vzdrževanje nabavnih pogodb, cen in ostalih nabavnih dokumentov in baz podatkov, priprava nabavnih poročil ). Pogoji: aktivno znanje angleščine, računalniška pismenost (MS office), komunikacijske in analitične veščine. Dopoldansko delo. Prijavo in CV pošlji na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 389978
 • Delovnik: DOPOLDAN
STROKOVNO DELO
ZAHTEVNA ADMINISTRATIVNA DELA

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje kandidata (m/ž) ustrezne smeri študija ( 2. stopnje FKKT ali Fakultete za farmacijo, naravoslovje) za strokovna dela (izdelava in revizija analitske dokumentacije za potrebe ORBIT PROJEKTA, pregled skladnosti. . . . . ). Prijavo in CV pošlji na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 389920
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA
STROKOVNA ADMINISTRATIVNA DELA

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (Fakulteta za kemijo, Fakulteta za farmacijo) za strokovna administrativna dela (pomoč pri delu na oddelku kontrola ovojnine, razporejanje vzorcev, arhiviranje dokumentov). Dopoldansko delo. Prijavo in CV pošlji na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 389649
 • Delovnik: DOPOLDAN
DELO V LABORATORIJU

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (kemija, naravoslovje. . . ) za strokovna dela v laboratoriju (pomoč na oddelku pri izvajanju analiz in opravljanje osnovnih laboratorijskih aktivnosti in analiz. . . ). Dopoldansko delo. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 389599
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (ekonomija, poslovna smer) za strokovna administrativna dela (komunikacija z dobavitelji v Sloveniji in/ali tujini, priprava dokumentacije in poročil na področju računovodstva dobaviteljev, knjiženje prejetih računov. . . . . . ). Možno občasno delo od doma. Delo v mednarodnem okolju. Poznavanje MS office orodij, aktivno znanje angleščine. Prijavo in CV pošljite v slovenskem in angleškem jeziku pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 389519
 • Delovnik: DOPOLDAN
DELO V LABORATORIJU
POMOČ PRI DELU TEHNOLOGIJE

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (Fakulteta za farmacijo, Fakulteta za kemijo) za strokovna dela (pisanje validacijskih poročil, analize v laboratoriju, pomoč procesnim / produktivnim tehnologom, obdelava podatkov). OBVEZNO znanje angleškega jezika in Excela. Dopoldansko delo. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 389431
 • Delovnik: DOPOLDAN
 • Začetek dela: 1.2.2023
DELO V LABORATORIJU

MENGEŠ

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (kemija in podobno, farmacija, naravoslovne smeri) za delo v laboratoriju (pomoč pri analizah, sprejemanje vzorcev, izvedba analiz. . . ). Dopoldansko delo. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 389412
 • Delovnik: DOPOLDAN
STROKOVNO DELO
IMPLEMENTACIJA NOVIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV

MENGEŠ

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletne osebe (m/ž) ustrezne smeri študija (kemija, farmacija in sorodne smeri ) za pomoč pri implementaciji novih digitalnih orodij v analitski laboratorij. Ponujajo priložnost dela v mednarodnem timu v velikem farmacevtskem podjetju. Delo poteka na lokaciji podjetja v Mengšu in na daljavo. Kandidat/ka mora imeti dobre analitične sposobnosti, natančnost in poznavanje Excel-a. Prijavo s CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 389106
 • Delovnik: DOPOLDAN
DELO V LABORATORIJU
STROKOVNO DELO V LABORATORIJU

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo ali Fakulteta za farmacijo) za strokovna dela v laboratoriju (pomoč v analitskem laboratoriju, priprava mobilnih faz, vzorcev, izvedba razvojnih analiz, obdelava podatkov). Dopoldansko delo. Pošlji prijavo in CV.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 388810
 • Delovnik: DOPOLDAN
PAKIRANJE
DELO V PROIZVODNJI

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo za pakiranje v proizvodnji ( pomoč pri oskrbovanju pakirne linije, pomoč pri izvajanju internega transporta, pomoč pri čiščenju pakirne linije. . . ). Delo je lahko 3. ali 4. izmensko. Možnost brezplačne malice, delo v urejenem kolektivu, prilagodljiv delovnik. . . . Plačilo za nočno delo je 8, 30 €/h bruto. Pogoji: osnovno znanje slovenskega jezika, osnovna računalniška pismenost, veselje do dela v timu. Prijavo in CV pošljite.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 388808
 • Delovnik: IZMENSKO
STROKOVNO DELO
DISTRIBUCIJA

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje kandidata/ko naravoslovne smeri študija (obvezno študij kemije, biotehnologije, farmacije) za strokovna dela (pomoč pri distribuciji, tehtanje in vodenje evidenc za oddelek). Potrebna znanja: znanje tujega jezika (angleščina), računalniška pismenost (excel, word, powerpoint). Dopoldansko delo. Prijavo s CV pošlji na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 388676
 • Delovnik: DOPOLDAN
DELO V LABORATORIJU
POMOŽNI DELAVEC V LABORATORIJU

LENDAVA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo za pomožna dela v laboratoriju (opravljanje manj zahtevnih analiz v laboratoriju) in delo v pomivalnici. Srednješolska stopnja izobrazbe farmacevtske, kemijske ali druge ustrezne smeri oz. 1. stopnja univerzitetne ali visokošolske izobrazbe smer kemija, farmacija Možnost daljšega, občasnega sodelovanja ter možnost kasnejše zaposlitve. Dopoldansko delo. Po uvajanju se urna postavka dvigne. Prijavo s CV-jem pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 388402
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA
ARHIVSKO DELO

LENDAVA

Farmacevtsko podjetje potrebuje osebo ustrezne smeri študija ( FKKT, naravoslovna smer, ekonomija, poslovanje) za administrativna dela - pomoč v kakovosti (arhiviranje vzorcev in dokumentacije, skeniranje in nalaganje dokumentacije v sistem, pomoč pri vzorčenju, ostala administrativna dela, pomoč v tajništvu). Dopoldansko delo. Pošlji prijavo.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 388310
 • Delovnik: DOPOLDAN
STROKOVNO DELO
DELO V LABORATORIJU

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo (m/ž) ustrezne smeri študija (FKKT - kemija, kemijsko inženirstvo; Fakulteta za farmacijo) za strokovna dela v laboratoriju (izvedba analiz primerjalnih disolucijskih profilov in analiz v sklopu validacije analitskih postopkov). Dopoldansko delo. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 388103
 • Delovnik: DOPOLDAN
DELO V LABORATORIJU
STROKOVNO DELO

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (FKKT, Fakulteta za farmacijo) za laboratorijsko delo (pomoč v analitskem laboratoriju - izvedba LC analiz in ostalih aktivnosti). Dopoldansko delo. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 388100
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo (študij ekonomije ali podobne smeri) za strokovna administrativna dela (pomoč pri pripravi ter realizaciji plačil, procesiranje in usklajevanje bančnih izpiskov, priprava dokumentacije in poročil, sodelovanje s predstavništvi v tujini, sodelovanje z drugimi oddelki). Pogoji: dobro poznavanje MS Office orodij, aktivno znanje angleščine, zanimanje za tuje kulture. Delno delo od doma. Prijavo in CV pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 387984
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (smeri na FKKT) za administrativna dela (pridobivanje različnih dokumentov od zaposlenih, kontaktna oseba za zaposlene v zvezi z dokumentacijo, skrb za arhiviranje). Dopoldansko delo, možnost daljšega, občasnega sodelovanja. Pošlji prijavo in CV.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 387815
 • Delovnik: DOPOLDAN
STROKOVNO DELO
ZAHTEVNA ADMINISTRATIVNA DELA

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje kandidata (m/ž) ustrezne smeri študija ( 2. stopnje FKKT ali Fakultete za farmacijo, naravoslovje) za strokovna dela (pregled in izdelava KAD, analitskih postopkov, specifikacij, validacijskih protokolov, poročil o prenosih izdelave pregledov in statusov. . . . . ). Prijavo in CV pošlji na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 387466
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA
KADROVSKA DELA

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo ustrezne smeri študija (kemija in podobno, kadrovski management. . . ) za administrativna dela v kadrovski službi (kadrovanje za zunanje sodelavce, razna kadrovska opravila, vzdrževanje kadrovskih podatkov, upravljanje s sistemom SAP. . . ): Pogoj: poznavanje MS office. Dopoldansko delo. Prijave in CV uredite preko e-prijave.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 387411
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje študenta/ko ustrezne smeri študija ( kemija in podobno, farmacija. . . . ) za strokovna administrativna dela (priprava tedenskih, mesečnih in kvartalnih poročil, obdelava in posodabljanje podatkov v Excelu in Power pointu, spremljanje in pošiljanje izvozov iz raznih aplikacij. . ). Dopoldansko delo, možnost daljšega, občasnega sodelovanja. Prijavo s CV-jem pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 386766
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje išče študenta/ko ustrezne smeri študija (ekonomija, pravo, logistika, finance. . . . ) za administrativna dela (obdelava carinskih podatkov-matični podatki/uvozne in izvozne deklaracije in dokumentacija; podpore oddelku pri carinjenju blaga, dnevni interakciji z raznimi posredniki, sodelovanje s timom in ostalimi oddelki). Pogoji: računalniška pismenost (MS office), znanje SAP-a, tekoče znanje angleščine. Prijavo in CV pošljite tako v slovenskem kot angleškem jeziku na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 386636
 • Delovnik: DOPOLDAN
STROKOVNO DELO
ZAHTEVNEJŠA DELA V PROIZVODNJI

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletne osebe za 3. ali 4. izmensko delo (po dogovoru in po potrebi) za strokovna dela v proizvodnji - pakirnica (podpora procesom pakiranja, pomoč planerjem pri izdelavi planov pakiranja. ). Možnost mesečne nagrade. Organizirana je malica na lokaciji dela. Pogoj: razumevanje slovenskega jezika. Prijavo s CV pošlji na e-naslov.

 • Prosta mesta: 5
 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 386572
 • Delovnik: IZMENSKO
ADMINISTRATIVNA DELA

LJUBLJANA

Farmecevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo za administrativna dela (pregled PP/pregled kontravzorcev). Dopoldansko delo med tednom. Prijavo s CV-jem pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 386453
 • Delovnik: DOPOLDAN
DELO V PROIZVODNJI
PROIZVODNJA V FARMACIJI

LENDAVA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo za 3-izmensko delo v proizvodnji (spremljanje, vodenje in nadzor procesov izolacije DIPEDA kavulanata in regeneracije topil, zagotavljanje realizacije proizvodnje v skladu z internimi predpisi (GMP), pregled in izpolnjevanje delovne dokumentacije, zagotavljanje čistosti proizvodnih naprav). Prednost kandidati - kemijski tehnik, mehatronik, strojni tehnik in elektrotehnik. Plačilo za nočno delo 7 €/h bruto. Prijavo s CV-jem pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 386028
 • Delovnik: IZMENSKO
ADMINISTRATIVNA DELA
POMOČ V RAČUNOVODSTVU

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo za strokovna administrativna dela ( sodelovanje in pomoč pri pripravi ter realizacija plačil, procesiranje in usklajevanje bančnih izpiskov, razporejanje prilivov in usklajevanje s kupci). Dopoldansko delo med tednom. Pogoj: študij ekonomije ali podobne smeri. Prijavo s CV-jem pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 385417
 • Delovnik: DOPOLDAN
ZAHTEVNA ADMINISTRATIVNA DELA
STROKOVNI SODELAVEC ZA PLANIRANJE

LJUBLJANA

Eno vodilnih globalnih farmacevtskih podjetij v oddelku taktičnega planiranja, zaposluje študenta/ko višjih letnikov diplomskih in podiplomskih študijskih programov. Poleg podpore taktičnemu planiranju delo zajema pripravo analiz, poročil in scenarijev ter izvoz in upravljanje s podatki iz SAP sistema ter drugih aplikacij in orodij. Gre za dopoldansko delo s fleksibilnim delovnim časom, zagotovljeno malico ter možnostjo občasnega dela od doma. Prijavo s CV-jem pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 385055
 • Delovnik: DOPOLDAN
STROKOVNO DELO
POMOČ PRI DELU TEHNOLOGIJE

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje študenta/ko tehnične ali podobne smeri za pomoč pri izdelavi elektronskih tehnoloških postopkov (izdelava elektronskih tehnoloških postopkov, priprava testnega materiala v proizvodnji). Pogoji: poznavanje MS Office orodij, dobro znanje angleščine, sposobnost dela v timu, možnost daljšega, občasnega sodelovanja. Nudijo: možnost dela od doma (po končanem uvajalnem obdobju), dopoldanski delovnik (po želji fleksibilen), možnost povišanja urne postavke. . . .

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 383896
 • Delovnik: DOPOLDAN
DELO V PROIZVODNJI
PAKIRANJE

LJUBLJANA

Farmacevtsko podjetje potrebuje pet polnoletnih oseb ( zaradi nočnega dela) za lažja fizična dela v proizvodnji in za pakiranje. Delo poteka parkrat tedensko v 3. ali 4. izmenah, po dogovoru. Podjetje nudi brezplačno malico in možnost brezplačnega parkiranja. Plačilo za nočno delo je 7, 5 €/h bruto. Možnost dviga urne postavke ter mesečne nagrade. Prijavo s CV pošljite na e-naslov.

 • Prosta mesta: 5
 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 381879
 • Delovnik: IZMENSKO
ADMINISTRATIVNA DELA

LENDAVA

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo za administrativno delo (pomoč pri urejanju že pripravljenih planov pakiranj, pomoč pri vnašanju podatkov. . . ). Dopoldansko delo (med 7. 00 - in 15. 00) med tednom. Pogoji: študij ekonomije, naravoslovno-tehnična smer. . . . Prijavo s CV-jem pošlji na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 381722
 • Delovnik: DOPOLDAN
ADMINISTRATIVNA DELA
DELO V PROIZVODNJI

MENGEŠ

Farmacevtsko podjetje potrebuje polnoletno osebo za administrativna dela (skrb za dokumentacijo, priprava in urejanje dokumentacije) in občasno pomoč v proizvodnji. Pogoji: poznavanje informacijskega sistema SAP, študij na naslednjih naravoslovnih smereh: kemija, farmacija, strojništvo, elektrotehnika, biologija, biotehnologija, živilstvo. Dopoldansko delo. Prijavo s CV-jem pošljite na e-naslov.

 • Trajanje: DLJE ČASA (ZAČ. IN OBČ. DELO)
 • Šifra: 379216
 • Delovnik: DOPOLDAN
Prosta dela za študente in dijake | e-Študentski Servis