Prijava za dijake/študente
Page name

Pomembne informacije

Prijavite se v E-POSLOVALNICO ali se REGISTRIRAJTE.

 • Po prijavi v e-poslovalnico greste na zavihek ( in izberete ![](.

 • Če ste prosto delo že imeli objavljeno, imate prikazan arhiv oglasov, ki jih s klikom na OGLED/OBNOVI ponovno objavite. Na takšen način lahko prosto delo oddate še hitreje, saj boste imeli večji del podatkov že izpolnjen.

 • Prosto delo bomo v najkrajšem možnem času objavili na naši spletni strani.

 • Ko se zbiranje prijav konča, oglas umaknete s klikom na IZBRIŠI OGLAS.

 • O vseh podrobnostih (urni postavki, načinu dela, delovnem času, kakovosti opravljenega dela, varnosti in zdravju pri delu, pravilih vašega podjetja oziroma organizacije itd.) se s kandidatom dogovorite pred začetkom dela.

 • Priporočamo, da neizbrane kandidate obvestite o vaši odločitvi.

Pri oglasu za delo je dobro, da čim natančneje navedete:

 • kratek opis delovnih nalog,
 • želene kvalitete, izkušnje in znanja študentov,
 • posebne zahteve in želena strokovna znanja,
 • število študentov, ki jih iščete,
 • vsaj približen čas trajanja študentskega dela,
 • urno postavko (in jo opredelite v znesku bruto/neto),
 • rok za prijave in datum začetka opravljanja dela,
 • kontaktne podatke in naslov za prijavo.

Po oddani vlogi je za študente koristno, če prejmejo potrditev prejema le-te, zato je dobro, če imate v podjetju pripravljeno (vsaj) avtomatizirano sporočilo glede uspešne prijave za študentsko delo.

Slednje velja predvsem v primeru, ko se študenti na delo prijavljajo direktno pri podjetju. V kolikor se študenti prijavljajo za dela preko obrazca na naši spletni strani, jim prijavo avtomatsko shranimo v njihovem profilu, na svoj elektronski naslov pa samodejno prejmejo kopijo.

Pri nas ne poznamo posebnih predpisov, ki bi natančneje urejali izbirni postopek pri študentskem delu.

Podjetje ima proste roke tako glede tega, kako bo izbirni postopek potekal, kot tudi glede tega, katerega kandidata bo izbralo za opravljanje študentskega dela.

Če želite pred razgovorom s študenti izvesti teoretični ali praktični preizkus določenih znanj, je dobro, da le-to navedete že v oglasu za delo, najkasneje pa v vabilu za opravljanje tovrstnega preizkusa. Na ta način se bodo študenti imeli možnost pripraviti, njihovi rezultati pa bodo bolj realni.

Študenti naj bodo obveščeni tudi glede tega, ali bodo vsi povabljeni na razgovor, ali zgolj tisti, ki bodo preizkus uspešno opravili ter o roku, do katerega bodo tovrstno obvestilo prejeli.

Predlagamo vam, da neizbrane kandidate obvestite o tem, da niso izbrani.

Vabilo na razgovor za delo naj vsebuje:

 • naslov oziroma kraj, kjer bo izveden razgovor, če le-ta ne bo izveden na naslovu sedeža podjetja,
 • čas razgovora in
 • kontaktno osebo.

Če se ura razgovora nepričakovano zamakne, naj bo študent o slednjem obveščen.

Prvi stik je pomemben tako za delodajalca kot tudi za študenta, zato se od obeh pričakuje vljuden in korekten odnos.

Na razgovoru študentu predstavite delo in svoja pričakovanja, ter ga povprašajte po njegovih izkušnjah, interesih in morebitnih pričakovanjih, obenem pa mu dajte priložnost, da tudi sam postavi vprašanja, če jih je pripravil.

S študentom se lahko o začetku opravljanja dela in ostalih formalnostih dogovorita že na samem razgovoru, v nasprotnem primeru, pa se natančno dogovorita o roku, do katerega bo slednji obveščen o rezultatih izbirnega postopka in sicer ne glede na to, ali je bil izbran ali ne.

Ne, delo za fizično osebo lahko druga fizična oseba opravlja le na ustrezni pravni podlagi, kot je osebno dopolnilno delo, podjemna pogodba, avtorska pogodba ...

 • Na podlagi več desetletnih izkušenj smo razvili učinkovit sistem posredovanja študentskega dela.
 • Objava prostega dela na spletni strani www.studentski-servis.com doseže dijake in študente po celotni Sloveniji.
 • Največja baza mladih, saj sodelujemo z okvirno 100.000 različnimi študenti/dijaki letno.
 • Na leto uspešno posredujemo okoli 25.000 prostih del.
 • Izvajamo strokovno svetovanje in osebno skrbništvo oglasov.
 • Hitro poiščemo in lahko selekcioniramo potencialne kandidate za delo.
 • Ko objavimo prosto delo, obvestimo prek SMS-a ali e-maila iskalce, ki ustrezajo delu.
 • Rešujemo nesoglasja, ki nastanejo med podjetjem in študentom.
 • Za podetja smo pripravili uporabniku prijazno e-poslovalnico.
Zastavi vprašanje