Prijava za dijake/študente
Page name

Pomembne informacije

 • Imamo učinkovit sistem posredovanja dijaško-študentskega dela.
 • Objava prostega dela na spletni strani www.studentski-servis.com doseže dijake in študente po celotni Sloveniji.
 • Objava prostega dela je za naše poslovne partnerje brezplačna.
 • Največja baza mladih v Sloveniji, saj sodelujemo z okvirno 100.000 različnimi dijaki/študenti letno.
 • Prosto delo hitro vnesete s pomočjo spletnega obrazca.
 • Enostavno zbiranje prijav - pri oddaji prostega dela svetujemo vklop e-prijav. To pomeni, da se vse prijave (prošnje) dijakov/študentov zbirajo na enem mestu, v e-poslovalnici.
 • V e-poslovalnici poteka direktna komunikacija in dogovor za delo z dijaki/študenti, kar prihrani čas in trud.
 • Hitro poiščemo in selekcioniramo potencialne dijake/študente za delo.
 • Ustrezne dijake/študente o prostem delu obvestimo na sms/viber/e-mail.
 • Na leto uspešno posredujemo okoli 25.000 prostih del.
 • Izvajamo strokovno svetovanje in osebno skrbništvo prostih del.
 • Rešujemo nesoglasja, ki nastanejo med delodajalcem in dijakom/študentom.

▶️ Prijavite se v E-POSLOVALNICO ali se REGISTRIRAJTE.

▶️ Kliknite na zavihek Prosta dela in e-prijave.

▶️ NOVO PROSTO DELO lahko oddate s klikom na ODDAJ PROSTO DELO.

▶️ Že objavljeno prosto delo OBNOVITE tako, da aktivirate gumb. Pri obnavljanju prostega dela, bo večji del podatkov že izpolnjen.

PROSTO DELO VNESETE V 3 KORAKIH:

 1. IZPOLNITE PODATKE O DELU: Obrazec izpolnite, dopolnite in kliknite NAPREJ.

 2. KONTAKTNI PODATKI:

  • Preglejte in dopolnite kontaktne podatke.
  • Vnesite telefonsko številko, da vas lahko pokličemo za dodatna vprašanja in morebitno dopolnitev prostega dela.
  • Svetujemo vam VKLOP "Prijave dijakov/študentov želimo prejeti v e-poslovalnico" (dijaki/študenti se bodo lahko prijavili s pomočjo prijavnega obrazca).
  • Na e-mail, ki ste ga vnesli, boste prejeli obvestilo, da vas čakajo nove prijave/sporočila.
  • Označite lahko dodatna polja obvezna za prijavo.
 3. PREDOGLED: Po predogledu prostega dela kliknete ODDAJ PROSTO DELO.

▶️ Prosto delo preveri in potrdi referent na e-Študentskem Servisu.
Dokler prosto delo ni objavljeno na spletni strani (čaka na potrditev), ga lahko dopolnete, zbrišete ...

Pri prostem delu je dobro, da čim bolj natančno navedete:

 • Naziv vrste dela.
 • Kraj in naslov, kjer bo delo potekalo.
 • Urno postavko (najboljši odziv je, če boste navedli točno bruto/neto plačilo na uro).
 • Trajanje dela - navedite uro začetka za kratkotrajna dela.
 • Kdaj se dela (med vikendi, popoldne ...).
 • Datum začetka dela.
 • Število dijakov/študentov.
 • Jasen opis dela in delovnih nalog - kakšne so zahteve, pričakovanja in odgovornosti (izkušnje, znanja, izobrazba, znanje jezikov, posebne zahteve, starost - priporočamo, da vključite tudi mladoletne).
 • Rok za prijave (če zbirate prijave do določenega datuma).
 • Če želite pred razgovorom z dijaki/študenti izvesti teoretični ali praktični preizkus določenih znanj, je dobro, da le-to navedete že pri oddaji dela, najkasneje pa v vabilu za opravljanje tovrstnega preizkusa.
 • Kontaktne podatke, kjer ste dosegljivi (za dijake/študente in za nas).
 • Svetujemo vam, da vklopite e-prijave - to pomeni, da boste prijave dijakov/študentov prejeli v e-poslovalnico in označite lahko dodatna polja obvezna za prijavo.

Prosto delo, ki je že objavljeno na naši spletni strani, lahko urejate s klikom na ODKLENI IN UREDI.

 • Izpiše se vam opozorilo, da boste prosto delo odklenili in ne bo več objavljeno na spletni strani.
 • Ko boste delo uredili, morate klikniti na gumb SHRANI SPREMEMBE.
 • Delo bo ponovno objavljeno, ko ga bo preveril in potrdil referent.
 • Ko bomo delo ponovno objavili, vam bomo poslali obvestilo na e-mail.

Da, v e-poslovalnici v seznamu prostih del, lahko obnovite več prostih del naenkrat.

S klikom v kvadratek na desni strani izberete več del, ki jih želite obnoviti.

Vsi podatki se bodo prenesli iz prejšnjih del, ponovno vnesete samo trajanje dela, urno postavko in označite način prejemanja prijav.

Na e-Študentskem Servisu smo za lažji in hitrejši postopek iskanja dijakov/študentov razvili e-prijave na delo.

Nov sistem zbiranja prijav je enostaven in učinkovit, saj so vse prijave zbrane na enem mestu, neposredno lahko komunicirate s prijavljenimi dijaki/študenti.

E-prijave vklopite na 2. koraku, ko vnašate prosto delo:

Dijak/študent se bo na delo prijavil s klikom na gumb "Prijavi se na delo" (obrazec za prijavo), vi pa boste prijavo dobili v e-poslovalnico.


KAKŠEN JE POSTOPEK, KO DOBIMO PRIJAVO NA DELO:

 1. O prejemu nove e-prijave/sporočila vas bomo obvestili na e-mail.

V e-poslovalnici bo poleg zvončka številka o novo prejetih e-prijavah/sporočilih.

Klik na zvonček ali kuverto v seznamu prostih del direktno odpre prijave/sporočila.

 1. Odprete in pregledate prijavo.

Dijaku/študentu POŠLJETE NOVO SPOROČILO, ga povabite na razgovor…

Označite lahko ali dijak/študent Ustreza, Morda ustreza, Ne ustreza. Prijavo lahko posredujete na mail, zapišete interne opombe …

Sporočilo napišete sami ali označite, da kandidat/ka ne ustreza in že se vam izpiše pripravljen PREDLOG ZAVRNITVE:

 1. Ko dobite dovolj prijav ali delo ni več aktualno, ga UMAKNETE s seznama prostih del s klikom na gumb:

Nov sistem zbiranja e-prijav na delo v e-poslovalnici ponuja številne prednosti:

 • Vse prijave - prošnje za delo so zbrane na enem mestu (Prosta dela in e-prijave).
 • Obvestilo o prejeti novi prijavi boste prejeli po e-pošti (za vsako novo prijavo ali 1x dnevno).
 • Neposredno komunikacijo s kandidati, kar vam prihrani čas in trud.
 • Pošiljanje sporočil več dijakom/študentom hkrati.
 • Že vnaprej napisan osnutek odgovora, ki ga lahko uporabite, če kandidat ni izbran/ustrezen.
 • Prijavo/e lahko posredujete na e-poštni naslov, pa tudi izvozite v format PDF ali Excel za svojo evidenco.
 • Za dijake/študente je prijava s pomočjo prijavnega obrazca hitrejša.

E-prijave se vklopijo, ko vnašate prosto delo:

 • Pri oddaji novega prostega dela so e-prijave že vklopljene.

 • Pri urejanju že objavljenega dela na 2. koraku izberite, da želite prijave dijakov/študentov prejeti v e-poslovalnico (prijava preko prijavnega obrazca).

Najbolj učinkovit in hiter način obveščanja je, da obvestite dijake/študente, kar direktno iz e-poslovalnice.

Odprete prijavo in označite ali dijak/študent ustreza, morda ustreza, ne ustreza. Prijavo lahko posredujete na mail, zapišete interne opombe …

Pošljete jim lahko sporočilo, jih povabite na razgovor, obvestite, da še potekajo razgovori ...

Označite lahko tudi več dijakov/študentov hkrati in vsem naenkrat pošljete sporočilo. S tem boste prihranili čas in poskrbeli, da bodo vsi kandidati obveščeni o izboru.

Pri oddaji prostega dela se odločite, kateri način prijave vam najbolj ustreza.

Označite lahko več opcij:

Svetujemo vam, da izberete prijave v e-poslovalnico (prijava prek prijavnega obrazca):

 • Za dijake/študente je takšen način prijave najbolj enostaven, ker se prijavijo s klikom na gumb "Prijavi se na delo", odpre se jim obrazec za prijavo.
 • Prijave na delo lahko dijaki/študentje pošljejo tudi izven delovnika (zvečer, ko na mail, telefon niste več dosegljivi).
 • E-prijava se dijakom/študentom avtomatsko shrani v profil, vi pa jo dobite v e-poslovalnico za podjetja.
 • Vse prijave so pregledno zbrane na enem mestu.
 • Enostavno in hitro lahko komunicirate z dijaki/študenti, ko imate čas.

Pri povabilu na razgovor je pomembno, da navedete vse podrobnosti:

 • Datum in točen čas razgovora (če se kaj nepričakovano spremeni, naj bo dijak/študent o tem obveščen).
 • Naslov oziroma kraj razgovora.
 • Spletno povezavo, če bo razgovor potekal online.
 • Kontaktno osebo oz. pri kom naj se dijak/študent zglasi.
 • Dodatne informacije o tem, kaj bo razgovor vključeval, kakšne dokumente naj dijak/študent pripravi ...
 • Če bo razgovor vključeval teoretični ali praktični preizkus določenih znanj, to navedite že v vabilu na razgovor ali pri prostem delu. Na ta način se bodo dijaki/študenti imeli možnost pripraviti na preizkus.

Prvi stik je pomemben tako za delodajalca kot tudi za dijaka/študenta, zato se od obeh pričakuje vljuden in korekten odnos.

Na razgovoru dijaku/študentu:

 • predstavite delo in svoja pričakovanja, ter ga povprašajte po izkušnjah, interesih, morebitnih pričakovanjih ...
 • dajte priložnost, da tudi kandidat postavi vprašanja,
 • dogovorite se o začetku opravljanja dela in ostalih formalnostih,
 • povejte okviren datum zaključka izbora in kdaj ga boste obvestili ali je bil/a izbran/a ali ne.

Delodajalci se sami odločite, kako bo potekal postopek izbire in katerega dijaka/študenta boste izbrali za opravljanje dela.

Potek izbora je odvisen od načina prijave:

 • E-PRIJAVA: Če ste izbrali, da želite dobiti prijave dijakov/študentov v e-poslovalnico, lahko pogledate vsako prijavo posebej ali vse skupaj, ko imate čas. Prav tako lahko označite vse prijave in vsem kandidatom naenkrat pošljete sporočilo, da ste prijave prejeli, jih povabite na delo ali jim sporočite, da jih boste še kontaktirali.

 • E-NASLOV ali VAŠ PRIJAVNI OBRAZEC: Če ste izbrali, da želite prijave dijakov/študentov dobiti na e-naslov ali www (vaš prijavni obrazec na spletni strani), vam svetujemo, da ko dobite prijavo – prošnjo za delo, dijaku/študentu pošljete potrditev prejema prijave. V tem primeru je dobro, če imate pripravljeno ali (vsaj) avtomatizirano sporočilo, da ste prijavo prejeli in da jih boste obvestili o nadaljnjem postopku.

 • TELEFON: Če ste izbrali telefon, vas prosimo, da v opisu prostega dela navedete, kdaj vas lahko pokličejo in od kdaj do kdaj ste dosegljivi za informacije o delu. V primeru, da se na telefon ne morete javiti, jim vrnite klic.

Svetujemo vam, da vse neizbrane dijake/študente o končni odločitvi obvestite.

Obveščanje neizbranih kandidatov je pomembno iz več razlogov:

 • Spoštovanje: Dijaki/študenti vam bodo hvaležni, da ste prijavo pogledali in jim odgovorili, čeprav niso bili izbrani.
 • Pridobivanje dobrega ugleda: Obveščanje o končni odločitvi lahko vašemu podjetju/organizaciji pomaga zgraditi ali ohraniti dober ugled, saj dijaki/študenti med sabo izmenjujejo dobre in slabe informacije. Dobra komunikacija z dijaki/študenti lahko na dolgi rok pozitivno vpliva na vaše podjetje/organizacijo.
 • Izgradnja odnosov: Obveščanje neizbranih kandidatov je priložnost, da vzpostavite odnose z dijaki/študenti, ki morda niso bili primerni za to delo, vendar pa se lahko v prihodnje prijavijo na druga prosta dela.

Neizbrane dijake/študente obvestite po telefonu, preko e-pošte ali z našo pomočjo preko e-poslovalnice, kjer smo vam že pripravili osnutek odgovora za neizbrane kandidate.

V e-poslovalnici neizbrane dijake/študente obvestite tako, da na prijavi označite "Ne ustreza." Odpre se vam pripravljen osnutek zavrnitve, ki ga lahko uredite, dopolnete, pošljete.

Ko prosto delo arhivirate (v e-poslovalnici, preko maila za preverjanje prostega dela ali po telefonu), vas prosimo, da obvestite neizbrane dijake/študente, da je postopek izbora zaključen.

V e-poslovalnici delo ARHIVIRATE s klikom na gumb ali koš:

V e-poslovalnici smo vam pripravili smo vam OSNUTEK sporočila, da z enim klikom obvestite vse dijake/študente, da je izbor zaključen.

V e-poslovalnici lahko ADMINISTRATORJI dodate novega uporabnika (sodelavca/ko) in mu dodelite dostop samo do prostih del in e-prijav (lahko tudi do drugih funkcij).

To pomeni, da bo imel uporabnik vse ostale menije skrite in jih ne bo mogel/a uporabljati.

 1. Nastavitve.

 2. Dodate novega uporabnika.

 3. Izberete možnosti dostopa.

E-prijave, ki jih dobite v e-poslovalnico, lahko posredujete naprej na e-mail.

 • Označite lahko več prijav naenkrat in jih posredujete na e-mail.

 • Posredovana prijava dobi oznako ter opombo, kam in kdaj je bila posredovana.

Ne, delo za fizično osebo lahko druga fizična oseba opravlja le na ustrezni pravni podlagi, kot je osebno dopolnilno delo, podjemna pogodba, avtorska pogodba ...

V e-poslovalnici lahko na delo povabite dijake/študente, ki so že delali pri vas.

V SEZNAMU ŠTUDENTOV poiščete dijaka/študenta, ki ga želite povabiti na delo, kliknete VEČ O ŠTUDENTU in pošljete sporočilo (e-mail ali sms).

Zastavi vprašanje