Prijava za dijake/študente
Page name

Pomembne informacije

Za sodelovanje z nami se registrirajte.

Po opravljeni registraciji se prijavite v e-poslovalnico za podjetja.

Vse v zvezi s študentskim delom urejate v e-poslovalnici:

 • obračunavate ure za opravljeno delo,
 • naročate napotnice,
 • oddate oglas za delo,
 • pregledate napotnice in račune,
 • pošljete sporočilo študentu na mail ali mobilni telefon,
 • imate arhiv vseh podatkov ...

Na voljo so vam naši svetovalci:

Boštjan Poljanšek (01) 72 98 380 [email protected]

Darko Krajnc (05) 67 10 020 [email protected]

Tanja Tašner (02) 79 80 564 [email protected]

Boštjan Čanžek (02) 230 29 27 [email protected]

Nataša Kolenc (05) 72 18 410 [email protected]

Mitja Kastelic (01) 72 98 355 [email protected]

Čeprav se s študenti ne sklepa klasična pogodba o zaposlitvi, pa ima tovrstno delo kljub temu določene elemente delovnega razmerja, ki jih je potrebno natančno urediti. S študentom se lahko že na samem razgovoru, najkasneje pa pred začetkom opravljanja dela dogovorite glede:

 • plačila za delo, uvajanje v delo (ki je plačano), rokov plačil,
 • trajanja dela,
 • zahtev, dodatnih pogojev, internih pravil v podjetju,
 • stimulativnega dela,
 • inventurnega manjka,
 • nezapisanih pravil, ki jih je potrebno upoštevati (malica, odmor, telefoni, tikanje/ vikanje),
 • pričakovanega časa prihoda na delo in odhoda domov,
 • tega, kako se bo vodila evidenca opravljenih ur (npr. beleženje na kartici, ročno beleženje števila ur v določenem seznamu…),
 • tega, do katerega datuma v mesecu mora biti opravljen obračun ur, ki ga bo podjetje nato posredovalo študentskemu servisu,
 • ostalih formalnosti.

Če ste objavili oglas za prosto delo, obvestite tiste kandidate, ki niso bili izbrani.

Delodajalec je primeru prenehanja potrebe po študentskem delu ali v primeru drugih sprememb, dolžan študenta na korekten način in v primernem roku obvestiti, da njegove pomoči ne bo več potreboval. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da ima delodajalec pri naslednjem iskanju študentov težave. Dejstvo je, da informacije preko družabnih omrežij potujejo zelo hitro, slednje pa lahko še tako močnemu delodajalcu povzroči precejšnjo poslovno škodo.

Recept v izogib težavam obeh strani je torej vljudna in iskrena komunikacija ter natančen dogovor že pred samim začetkom opravljanja dela.

Poglejte si tudi nasvete, ki smo jih pripravili za dijake/študente.

S študentom se dogovorite, da se sam včlani preko spletne strani, tako da izpolni spletni obrazec.

 1. OSNOVNOŠOLCI lahko delajo, ko zaključijo osnovno šolo in dopolnijo 15 let. Izpolnjena morata biti oba pogoja.

Primeri:

 • Osnovnošolec dopolni 15 let marca, dela lahko šele, ko zaključi osnovno šolo.
 • Osnovno šolo zaključi junija, 15 let dopolni 10. avgusta. Dela lahko šele od 10. avgusta dalje.
 • Dijak 1. letnik srednje šole zaključi junija, 15 let dopolni 10. novembra. Dela lahko šele od 10. novembra dalje.
 1. DIJAKI

Redni dijaki, ki imajo status dijaka v Sloveniji ali tujini in so dopolnili 15 let.

 1. REDNI IN IZREDNI ŠTUDENTJE

Študentje, ki imajo status rednega ali izrednega študenta v Sloveniji ali v tujini.

 1. UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (IZREDNI DIJAKI)
 • izredni dijaki, ki so mlajši od 26 let,
 • se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in strokovnega izobraževanja,
 • niso v delovnem razmerju,
 • se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
 • niso prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) kot brezposelne osebe

  (če so prijavljeni zgolj v evidenco iskalcev zaposlitve na ZRSZ, lahko delajo, če so prijavljeni kot brezposelna oseba, ne morejo delati).

 1. TUJCI
 • Tujci, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Sloveniji in tujci, ki študirajo v Sloveniji.

 • TUJCI, ki se šolajo v tujini. ​Tujci, ki prihajajo iz tretjih držav, potrebujejo dokazilo o stalnem prebivališču v Sloveniji.

V primeru, da pride do nesoglasij, se lahko obrnete za nasvet na e-Študentski Servis.

Posredovali bomo kot mediator med vami in študentom.

Po naših izkušnjah se velika večina zapletov ob posredovanju študentskega servisa hitro in uspešno reši.

Pri prijavi za prosto delo lahko študent priloži dokument "Moje izkušnje", v katerem se sproti beležijo znanja in spretnosti, ki jih je pridobil z delom prek e-Študentskega Servisa. V dokumentu so zapisane kompetence glede na vrsto dela, ki je zapisana na napotnici.

V primeru, da želite preveriti verodostojnost zabeleženih izkušenj, nam pišite na e-mail: [email protected].

Zastavi vprašanje