Prijava za dijake/študente
Page name

Pomembne informacije

Postopek je za delodajalce popolnoma enostaven. Vse informacije o študentskem delu, dijakih/študentih, obračunih, napotnicah so na voljo v e-poslovalnici za podjetja.

Za sodelovanje z nami se registrirajte.

Po opravljeni registraciji se prijavite v e-poslovalnico za podjetja.

Za sodelovanje z nami se registrirajte.

Po opravljeni registraciji se prijavite v e-poslovalnico za podjetja.

Vse v zvezi s študentskim delom urejate v e-poslovalnici:

 • obračunavate ure za opravljeno delo,
 • naročate napotnice,
 • oddate oglas za delo,
 • prejmete prijave dijakov/študentov,
 • komunicirate s prijavljenimi dijaki/študenti,
 • pregledate napotnice in račune,
 • pošljete sporočilo dijaku/študentu na mail ali mobilni telefon,
 • imate arhiv vseh podatkov ...

e-Študentski Servis:

 • Je agencija za izvajanje dejavnosti posredovanja dela.

 • Posreduje začasna in občasna dela dijakom in študentom.

 • Je največji posrednik dijaških in študentskih del v Sloveniji.

 • Povezuje delodajalce, ki iščejo pomoč pri opravljanju dela, ter dijake in študente, ki na ta način prihajajo v stik s trgom dela.


Na e-Študentskem Servisu pomagamo in svetujemo:

 • Delodajalcem ki z našo pomočjo hitro najdejo ustrezne dijake/študente za delo. Delodajalci brezplačno objavijo oglas za delo na naši spletni strani. Delodajalcem študentsko delo predstavlja pomemben del kadrovanja in selekcije mladih bodočih sodelavcev ter stik s svežim akademskim znanjem.

 • Dijakom in študentom pri iskanju prostega dela. Vsa aktualna dela so objavljena na naši spletni strani. Mladi s študentskim delom dobijo pomembne delovne izkušnje in naredijo prve korake k oblikovanju kariere.

Na voljo so vam naši svetovalci:

Nataša Kolenc (05) 72 18 410 [email protected]

Darko Krajnc (05) 67 10 020 [email protected]

Tanja Tašner (02) 79 80 564 [email protected]

Boštjan Čanžek (02) 230 29 27 [email protected]

Boštjan Poljanšek (01) 72 98 380 [email protected]

Mitja Kastelic (01) 72 98 355 [email protected]

Čeprav se z dijaki/študenti ne sklepa klasična pogodba o zaposlitvi, pa ima študentsko delo kljub temu določene elemente delovnega razmerja, ki jih je treba upoštevati.

Z dijaki/študenti se lahko že na razgovoru, najkasneje pa pred začetkom dela dogovorite glede:

 • plačila za delo (višina urne postavke in kdaj lahko pričakujejo plačilo),
 • uvajanje v delo (ki mora biti plačano),
 • trajanja dela,
 • pričakovani čas prihoda na delo in odhoda domov,
 • zahteve, dodatni pogoji, interna pravila,
 • kako je urejeno stimulativno delo ali inventurni manko,
 • nezapisana pravila, ki jih je treba upoštevati (malica, odmor, telefoni ...),
 • kako se vodi evidenca opravljenih ur (beleženje na kartici, ročno beleženje ...),
 • če ste objavili prosto delo, obvestite kandidate, ki niso bili izbrani (v e-poslovalnici jim enostavno pošljete sporočilo).
 • če dijaka/študenta ne potrebujete več, ga na korekten način in v primernem roku o tem obvestite.

Poglejte si tudi nasvete, ki smo jih pripravili za dijake/študente.

 1. OSNOVNOŠOLCI

Ko zaključijo osnovno šolo in dopolnijo 15 let (izpolnjena morata biti oba pogoja).

Primeri:

 • Osnovnošolec marca dopolni 15 let, dela lahko šele, ko zaključi osnovno šolo.
 • Osnovno šolo zaključi junija, 15 let dopolni 10. avgusta. Dela lahko šele od 10. avgusta dalje.
 • Dijak 1. letnik srednje šole zaključi junija, 15 let dopolni 10. novembra. Dela lahko šele od 10. novembra dalje.
 1. DIJAKI

Redni dijaki, ki imajo status dijaka v Sloveniji ali tujini in so dopolnili 15 let.

 1. REDNI IN IZREDNI ŠTUDENTI

Študenti, ki imajo status rednega ali izrednega študenta v Sloveniji ali v tujini.

 1. UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (IZREDNI DIJAKI)
 • izredni dijaki, ki so mlajši od 26 let,
 • se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in strokovnega izobraževanja,
 • niso v delovnem razmerju,
 • se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
 • niso prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) kot brezposelne osebe

  (če so prijavljeni v evidenco iskalcev zaposlitve na ZRSZ, lahko delajo, če so prijavljeni kot brezposelna oseba, ne morejo delati).

 1. TUJI DIJAKI/ŠTUDENTI:
 • ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Sloveniji,
 • ki študirajo v Sloveniji,
 • ki se šolajo v tujini. Če prihajajo iz tretjih držav, potrebujejo dokazilo o stalnem prebivališču v Sloveniji.

Z dijakom/študentom se dogovorite, da se včlani na naši spletni strani, tako da izpolni spletni obrazec.

 • V primeru, da pride do nesoglasij, se lahko obrnete za nasvet na e-Študentski Servis.
 • Posredovali bomo kot mediator med vami in dijakom/študentom.
 • Po naših izkušnjah se velika večina zapletov ob posredovanju študentskega servisa hitro in uspešno reši.
 • Dijak/študent lahko priloži dokument "Moje izkušnje", ko se prijavlja za delo.
 • V dokumentu se sproti beležijo znanja in spretnosti, ki jih je dijak/študent pridobil/a z delom prek e-Študentskega Servisa.
 • V dokumentu so zapisane kompetence glede na vrsto dela, ki je bila zapisana na napotnici.
 • V primeru, da želite preveriti verodostojnost zabeleženih izkušenj, nam pišite na e-mail: [email protected].
Zastavi vprašanje