Prijava za dijake/študente
Page name

Pomembne informacije

Zakonsko določena minimalna urna postavka za študentsko delo od 21. januarja 2023 znaša:

 • BRUTO: 6,92 €
 • NETO: 5,85 € (nakazilo, ki ga dijak/študent prejme na bančni račun)

  Razlika med bruto in neto pomeni, da se pri nakazilu odvede prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5 % in se šteje v pokojninsko dobo.

V primeru, da je urna postavka dogovorjena: po dogovoru, po kosu, na anketo... mora biti plačana najmanj po minimalni urni postavki.

Pripravili smo vam:

Dijaku/študentu ne morete znižati urne postavke za že opravljeno delo ali spreminjati pridobljenih pravic za nazaj.

Urno postavko lahko znižate oz. spremenite šele od takrat naprej, ko boste o tem dijaka/študenta obvestili.

Znesek na računu za opravljeno študentsko delo izračunate tako, da bruto znesku na napotnici dodate:

 • 16 % – koncesijska dajatev
 • 2 % – dodatna koncesijska dajatev
 • 15,74 % – prispevki (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen, prispevek za zdravstveno zavarovanje)

16 % + 2 % + 15,74 % = 33,74 % Skupni odstotek dajatev in prispevkov znaša 33,74 %, na to se obračuna še 22 % DDV.


Bližnjica za hitro pot do zneska na računu:

Bruto znesek na napotnici pomnožimo s faktorjem 1,3374 in dobimo znesek za plačilo na računu (brez DDV-ja).

Kliknite na kalkulator za izračun.

Študent REZIDENT prejme na bančni račun neto zaslužek. To pomeni, da se mu odvede 15,50 % od bruto zneska na napotnici za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se mu šteje v pokojninsko dobo.

Primer izračuna za REZIDENTA:

 • študent opravi 40 ur po 6,92 €/h bruto (5,85 €/h neto)
 • delodajalec plača 276,8 € x 1,3374 = 370,19 € (brez DDV-ja)
 • študent dobi nakazanih 234 € neto

Pripravili smo enostaven kalkulator, kjer lahko izračunate bruto in neto urno postavko ter kakšen bo znesek na računu.


NEREZIDENTOM se od vsakega nakazila odvede:

 • 22,5 % akontacije dohodnine in
 • 15, 5 % prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Primer izračuna za NEREZIDENTA:

 • študent opravi 40 ur po 6,92 €/h bruto (4,56 €/h neto za nerezidenta)
 • delodajalec plača 276,8 € x 1,3374 = 370,19 € (brez DDV-ja)
 • študent nerezident dobi nakazanih 182,4 € neto

Pripravili smo enostaven kalkulator, kjer lahko vnesete bruto in izračunate neto urno postavko za nerezidenta. Pri izračunu je pomembno, da izberete državo iz katere prihaja nerezident.

Nerezidenti Slovenije so zavezani za plačilo dohodnine od dohodkov z virom v Sloveniji. V primeru, da ima Republika Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja z državo, lahko nerezident dobi akontacijo povrnjeno.

Odstotki so izračunani na osnovi končnega zneska računa, ki ga prejme delodajalec.

Koncesijska dajatev je zakonsko predpisana, vsi koncesionarji (študentski servisi) imajo enako koncesijsko dajatev (2,69 %).

Skupnni odstotek dajatev in prispevkov znaša 33,74 %, na to se obračuna še 22 % DDV.

Osebe mlajše od 18 let, delavke v času nosečnosti in starševstva, nadur ne smejo opravljati in lahko delajo največ 8 ur/dan.

Zakon o delovnih razmerjih določa, da:

 • Polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur/teden.

 • Nadurno delo lahko traja največ 8 ur/teden, največ 20 ur/mesec in največ 170 ur/leto. Delovni dan lahko traja največ 10 ur.

 • Zaradi narave ali organizacije dela ali potreb je delovni čas lahko neenakomerno razporejen. Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi polnega delovnega časa delovni čas ne sme trajati več kot 56 ur na teden. Določba o prepovedi dela preko polnega delovnega časa velja tudi v primeru neenakomerne razporeditve ali prerazporeditve delovnega časa.

Da, študentu lahko nakažete zaslužek za nazaj, saj saj je delo opravljal/a v času, ko je še imel/a status in veljavno napotnico.

Plačilo za nadurno delo študenta ni zakonsko določeno.

V izogib nesporazumom predlagamo, da se o višini plačila s študentom dogovorite že pred izvajanjem nadurnega dela.

To pomeni, da delodajalcem z dobro boniteto nakažemo denar takoj po končanem delu dijaka/študenta oziroma, ko delodajalec odda obračun ur.

Dijak/študent prejme denar že isti ali naslednji delovni dan, delodajalec pa denar nakaže e-Študentskemu Servisu, ko prejme račun oz. najkasneje do dogovorjene valute, ki je navedena na računu.

Zastavi vprašanje