Prijava za dijake/študente
Page name

Pomembne informacije

Zakonsko določena minimalna urna postavka za študentsko delo od 3. februarja 2024 znaša:

BRUTO: 7,21 €

NETO: 6,20 € (nakazilo, ki ga dijak/študent prejme na bančni račun) Razlika med bruto in neto pomeni, da se pri nakazilu odvede prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) v višini 13,95 % in se šteje v pokojninsko dobo.

 • Do 31. 1. 2024 je bil prispevek za PIZ 15,5 %, od 1. 2. 2024 pa je znižan za 10 % in znaša 13,95 %.
 • Plačilo po dogovoru, po kosu, na anketo ... mora biti izplačano najmanj po minimalni urni postavki.

Pripravili smo vam:

Od 1. 2. 2024 dalje se na računu za študentsko delo dajatve in prispevki obračunavajo od dveh različnih osnov:

KONCESIJSKE DAJATVE: osnova za obračun je bruto zaslužek dijaka/študenta.

PRISPEVKI: osnova za obračun je bruto zaslužek dijaka/študenta, zmanjšan za 10 % normiranih stroškov.

✅ Sprememba vpliva tudi na neto zaslužek dijakov/študentov, saj se osnova (bruto zaslužek) za obračun prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) prav tako zmanjša za 10 %. PIZ prispevek dijaka/študenta zdaj predstavlja 13,95 % bruto osnove (15,5 % znižano za 10 %).


PRIMER RAČUNA, ko se koncesijske dajatve obračunajo od bruto zaslužka "Skupaj znesek napotnic", prispevki pa od 10 % znižanega bruto zaslužka:

 • Osnova za izračun dajatev: 71,82 €
 • Osnova za izračun prispevkov 10 % nižja od 71,82 €: 64,6380 €

▶ Odstotki na računu ostajajo enaki, saj se je spremenila (10 % znižala) samo osnova.


HITRI IZRAČUN, ko se dajatve in prispevki računajo od bruto zaslužka:

 • 16 % – koncesijska dajatev (nespremenjeno)
 • 2 % – dodatna koncesijska dajatev (nespremenjeno)
 • 14,17 % – prispevki za socialno varnost (15,74 %, znižani za 10 % od osnove)

IZRAČUN: 16 % + 2 % + 14,17 % = 32,17 % (prej 33,74 %)

✅ Skupni odstotek dajatev in prispevkov od 1. 2. 2024 znaša 32,17 %, na to se obračuna še 22 % DDV.

➡️ Kliknite na kalkulator za izračun zneska na računu.

To pomeni, da delodajalcem z dobro boniteto nakažemo denar takoj po končanem delu dijaka/študenta oziroma, ko delodajalec odda obračun ur.

Dijak/študent prejme denar že isti ali naslednji delovni dan, delodajalec pa denar nakaže e-Študentskemu Servisu, ko prejme račun oz. najkasneje do dogovorjene valute, ki je navedena na računu.

Študent REZIDENT prejme na bančni račun neto zaslužek. Pri nakazilu se odvede prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) v višini 13,95 % in se šteje v pokojninsko dobo.

Primer izračuna za REZIDENTA:

 • študent opravi 40 ur po 7,21 €/h bruto (6,20 €/h neto)
 • delodajalec plača 288,40 € x 1,3217 = 381,17 € (brez DDV-ja)
 • študent dobi nakazanih 248,17 € neto

Pripravili smo enostaven kalkulator, kjer lahko izračunate bruto in neto urno postavko ter kakšen bo znesek na računu.


NEREZIDENTOM se od vsakega nakazila odvede:

 • 22,5 % akontacije dohodnine in
 • 13,95 % prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Do 31. 1. 2024 je bil prispevek za PIZ 15,5 %, od 1. 2. 2024 pa je znižan za 10 % in znaša 13,95 %.

Primer izračuna za NEREZIDENTA:

 • študent opravi 40 ur po 7,21 €/h bruto (4,83 €/h neto za nerezidenta)
 • delodajalec plača 288,40 € x 1,3217 = 381,17 € (brez DDV-ja)
 • študent nerezident dobi nakazanih 193,34 € neto

Pripravili smo enostaven kalkulator, kjer lahko vnesete bruto in izračunate neto urno postavko za nerezidenta. Pri izračunu je pomembno, da izberete državo iz katere prihaja nerezident.

Nerezidenti Slovenije so zavezani za plačilo dohodnine od dohodkov z virom v Sloveniji. V primeru, da ima Republika Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja z državo, lahko nerezident dobi akontacijo povrnjeno.

Koncesijska dajatev je zakonsko predpisana, vsi koncesionarji (študentski servisi) imajo enako koncesijsko dajatev.

Skupni odstotek dajatev in prispevkov znaša 32,17 %, na to se obračuna še 22 % DDV.

Osebe mlajše od 18 let, delavke v času nosečnosti in starševstva, nadur ne smejo opravljati in lahko delajo največ 8 ur/dan.

Zakon o delovnih razmerjih določa, da:

 • Polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur/teden.

 • Nadurno delo lahko traja največ 8 ur/teden, največ 20 ur/mesec in največ 170 ur/leto. Delovni dan lahko traja največ 10 ur.

 • Zaradi narave ali organizacije dela ali potreb je delovni čas lahko neenakomerno razporejen. Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi polnega delovnega časa delovni čas ne sme trajati več kot 56 ur na teden. Določba o prepovedi dela preko polnega delovnega časa velja tudi v primeru neenakomerne razporeditve ali prerazporeditve delovnega časa.

Da, študentu lahko nakažete zaslužek za nazaj, saj saj je delo opravljal/a v času, ko je še imel/a status in veljavno napotnico.

Plačilo za nadurno delo študenta ni zakonsko določeno.

V izogib nesporazumom predlagamo, da se o višini plačila s študentom dogovorite že pred izvajanjem nadurnega dela.

Dijaku/študentu ne morete znižati urne postavke za že opravljeno delo ali spreminjati pridobljenih pravic za nazaj.

Urno postavko lahko znižate oz. spremenite šele od takrat naprej, ko boste o tem dijaka/študenta obvestili.

Obrazec KIDO 12 omogoča nerezidentom Slovenije, da zaprosijo za povračilo akontacije dohodnine v višini 22,5 %.

Povračilo akontacije lahko zahtevajo nerezidenti iz držav, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

S pomočjo enostavnega izračuna lahko preverite, ali ima država, iz katere prihaja dijak/študent, podpisan sporazum (izbrete državo in vnesete znesek).


Obrazec KIDO 12 lahko dijaku ali študentu pošljemo po vsakem nakazilu, enkrat mesečno, na koncu leta ali za obdobje zadnjih 5 let.

Izpolnjen obrazec nerezident odnese na Finančno upravo Republike Slovenije (FURS) ali ga pošlje preko mobilne aplikacije.

Če FURS odobri vračilo, bo odvedena akontacija dohodnine nakazana na bančni račun v roku enega meseca.

SVETUJEMO: Nerezidentom, ki načrtujejo daljše bivanje v Sloveniji, svetujemo ureditev statusa rezidenta Slovenije. Več informacij.

Zastavi vprašanje