Prijava za podjetja
Page name

Pomembne informacije

Študentsko delo je od 1. 2. 2015 vključeno v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zato se pri nakazilu odvede 13,95 % prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ), ki se šteje v pokojninsko dobo.

Do 31. 1. 2024 je bil prispevek za PIZ 15,5 %, od 1. 2. 2024 pa je znižan za 10 % in znaša 13,95 %.

Pripravili smo kalkulator, kjer lahko narediš informativni izračun pokojninske dobe.

Oglej si, kam gredo prispevki od študentskega dela.

V primeru, da si kot dijak/študent že obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan in boš imel/a obvezno zavarovanje urejeno na kateri drugi podlagi (prostovoljno zavarovanje, zavarovanje iz naslova samozaposlitve, statusa družbenika ali prejemanja starševskega dodatka ...), nam pošlji odločbo in ti za ta čas prispevka ne bomo odvajali.

Od bruto zaslužka se odvede 13,95 %  za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se šteje v pokojninsko dobo. Klikni na informativni izračun.

Do 31. 1. 2024 je bil prispevek za PIZ 15,5 %, od 1. 2. 2024 pa je znižan za 10 % in znaša 13,95 %.

V enem letu se dijaku/študentu lahko prizna največ 12 mesecev pokojninske dobe.

V pokojninsko dobo se štejejo vsa nakazila od 1. februarja 2015 naprej.

Ja, pokojninska doba ni delovna doba.

POKOJNINSKA DOBA: Z delom prek študentskega servisa pridobiš pokojninsko dobo, ki se ti bo upoštevala, ko se boš upokojil/a. Ko se boš upokojeval/a, se ti bodo seštele vse pokojninske dobe – tista, ki si jo pridobil/a s študentskim delom in tista, ki jo pridobiš z redno zaposlitvijo. Prispevki, ki se odvajajo dijakom/študentom, so torej le prispevki za pokojninsko dobo.

DELOVNA DOBA: Pridobiš jo z delom v rednem delovnem razmerju.

Ključno spremembo pri upoštevanju delovne dobe za dijake in študente je prinesel Zakon o urejanju položaja študentov (ZUPŠ-1). Na podlagi izpisa o pokojninski dobi, ki ga dobiš na območni enoti ZPIZ-a, boš lahko ob svoji prvi zaposlitvi uveljavljal/a dodatek na delovno dobo za leta, ko si opravljal/a delo preko napotnice. Pravico do uveljavljanja dodatka na delovno dobo, delodajalec opredeli v okviru svoje kolektivne pogodbe ali internih aktih.

Več informacij o dodatku na delovno dobo v času študentskega dela si lahko prebereš tukaj.

Izpis o trajanju pokojninske dobe dobiš tako, da:


Evidenco vodi ZPIZ (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje).

  • Za informativni izračun pokojninske dobe klikni na kalkulator.

  • Izpis za preteklo leto je na ZPIZ-u dosegljiv aprila naslednje leto.

  • Izračun pokojninske dobe je vezan na povprečno mesečno bruto plačo.

  • Povprečna mesečna bruto plača za leto 2023 je znašala 2.220,95 EUR.

  • 1 mesec pokojninske dobe se prizna za vsakih doseženih 60 % povprečne plače.

  • V 1 letu se študentu prizna največ 12 mesecev pokojninske dobe.

  • Pokojninska doba se izračunava v mesecih in dnevih.

Tujcem se prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 13,95 % odvede.

Do 31. 1. 2024 je bil prispevek za PIZ 15,5 %, od 1. 2. 2024 pa je znižan za 10 % in znaša 13,95 %.

Ne odvede pa se v primeru, da gre za tujega državljana, ki je že vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, na kateri drugi podlagi in to pred izdajo napotnice izkaže z ustreznim potrdilom tuje institucije, ki ni starejše od 30 dni.

Kako podaljšam status?

Piši nam na [email protected] ali pokliči na najbližjo poslovalnico.

Poslovalnice

Obvestila

Image
12.06.2024

Najbolje plačana študentska dela za generacijo Z

Izjava za medije

Preberi več
Image
21.01.2023

Minimalna urna postavka za študentsko delo

Od 3. februarja 2024

Preberi več