Prijava za podjetja
Page name

Pomembne informacije

Začasno in občasno delo dijakov in študentov je od 1.2.2015 vključeno v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zaradi česar se pri nakazilu odvede 15,5 % prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se šteje v pokojninsko dobo.

Pripravili smo kalkulator, kjer lahko narediš informativni izračun pokojninske dobe.

Oglej si, kam gredo prispevki od študentskega dela.

V primeru, da si kot dijak/študent že obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan in boš imel/a obvezno zavarovanje urejeno na kateri drugi podlagi (prostovoljno zavarovanje, zavarovanje iz naslova samozaposlitve, statusa družbenika ali prejemanja starševskega dodatka ...), nam pošlji odločbo in ti za ta čas ne bomo odvajali prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Od bruto zaslužka se odvede 15,50 %  za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se šteje v pokojninsko dobo. Klikni na informativni izračun.

V enem letu se dijaku/študentu lahko prizna največ 12 mesecev pokojninske dobe.

V pokojninsko dobo se štejejo vsa nakazila od 1. februarja 2015 naprej.

Ja, pokojninska doba ni delovna doba.

POKOJNINSKA DOBA: Z delom prek študentskega servisa pridobiš pokojninsko dobo, ki se ti bo upoštevala, ko se boš upokojil/a. Ko se boš upokojeval/a, se ti bodo seštele vse pokojninske dobe – tista, ki si jo pridobil/a s študentskim delom in tista, ki jo pridobiš z redno zaposlitvijo. Prispevki, ki se odvajajo dijakom/študentom, so torej le prispevki za pokojninsko dobo.

DELOVNA DOBA: Pridobiš jo z delom v rednem delovnem razmerju.

Ključno spremembo pri upoštevanju delovne dobe za dijake in študente je prinesel Zakon o urejanju položaja študentov (ZUPŠ-1). Na podlagi izpisa o pokojninski dobi, ki ga dobiš na območni enoti ZPIZ-a, boš lahko ob svoji prvi zaposlitvi uveljavljal/a dodatek na delovno dobo za leta, ko si opravljal/a delo preko napotnice. Pravico do uveljavljanja dodatka na delovno dobo, delodajalec opredeli v okviru svoje kolektivne pogodbe ali internih aktih.

Več informacij o dodatku na delovno dobo v času študentskega dela si lahko prebereš tukaj.

Evidenco vodi ZPIZ (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje).

Za informativni izračun pokojninske dobe klikni na kalkulator.

  • Izračun pokojninske dobe je vezan na povprečno mesečno bruto plačo.
  • Povprečna mesečna bruto plača za leto 2022 je znašala 2.023,92 EUR.
  • 1 mesec pokojninske dobe se prizna za vsakih doseženih 60 % povprečne plače.
  • V 1 letu se študentu prizna največ 12 mesecev pokojninske dobe.
  • Pokojninska doba se izračunava v mesecih in dnevih.*
  • Izpis za preteklo leto je na ZPIZ-u dosegljiv aprila naslednje leto.

Izpis o trajanju pokojninske dobe dobiš:

Tujcem se prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,50 % odvede.

Ne odvede pa se v primeru, da gre za tujega državljana, ki je že vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, na kateri drugi podlagi in to pred izdajo napotnice izkaže z ustreznim potrdilom tuje institucije, ki ni starejše od 30 dni.

Kako podaljšam status?

Piši nam na [email protected] ali pokliči na najbližjo poslovalnico.

Poslovalnice

Obvestila

Image
06.06.2023

Kdaj naj začnem iskati počitniško delo?

Takoj zdaj.

Preberi več
Image
21.01.2023

Dvig minimalne urne postavke za študentsko delo

Od 21. januarja 2023

Preberi več