Za podjetja
Page name

Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri #KAJZNASPATI

1. ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre »#KAJZNASPATI« (v nadaljevanju nagradna igra) je ŠS d.o.o. (e-Študentski Servis), Slovenska cesta 40, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

2. SODELUJOČI

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo osebe, starejše od 15 let in sicer:

  • vse fizične sebe, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije,
  • vsi tujci, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije.

V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati pravne osebe, zaposleni v podjetju ŠS d.o.o. ter osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradnega natečaja ali so člani strokovne komisije.

3. NAČIN SODELOVANJA

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki v času od 06. 04. 2021 do vključno 20. 05. 2021 na Instagram profilu e-Študentskega Servisa odgovorijo na nagradna vprašanja »#KAJZNASPATI«.

Sodelujoči v nagradni igri oddajo svoj odgovor ali kratek video, s čimer sodelujejo v nagradni igri.

Organizator ima pravico neprimerne, neetične in kako drugače sporne video posnetke izločiti iz nagradne igre brez kakršnih koli obveznostui do sodelujočega in samega sodelujočega izloči iz natečaja.

4. AVTORSKE PRAVICE

Sodelujoči je v primeru, da je izžraban, pozvan k pošiljanju svojih podatkov, vključno z naslovom, kamor mu je poslana nagrada. Sodelujoči se s pošiljanjem osebnih podatkov in video posnetka strinja z obdelavo svojih osebnih podatkov, vključno z video posnetkom, na način in za namene, določene s temi pravili sodelovanja. Podatki sodeluječega se ne porabijo za nadaljnje obveščanje s strani e-Študentskega Servisa in so namenjeni zgolj za potrebe nagradne igre »#KAJZNASPATI«.

Sodelujoči jamči organizatorju, da je video posnetek, ki ga bo organizatorju izročil, njegovo lastno in izvirno avtorsko delo, oziroma, da ima na tem delu ustrezne pravice in da z izročitvijo in prenosom pravic organizatorju ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb. Prav tako jamči, da predstavlja video posnetek njegovo lastno podobo in zato z oddajo ne posega v osebnostne pravice tretjih oseb.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakršnihkoli zahtevkov s strani tretjih oseb na avtorskih delih oz. video posnetkih, ki jih bodo posredovali sodelujoči v namen nagradne igre. Prav tako organizator ne prevzema odgovornosti glede zahtevkov iz naslova kršitve osebnostnih pravic. Vso odgovornost glede avtorskih in drugih pravic na posredovanih avtorskih delih oz. video posnetkih nosijo izključno sodelujoči.

Organizator bo uporabljal vse posredovane podatke izključno v namen, kot je razviden in opisan v teh pravilih. Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o elektronskih komunikacijah. Sodelujoči lahko od organizatoprja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove druge osebne podatke za namen neposrednega trženja. Organizator bo v tem primeru v 15-ih dneh ustrezno preprečil uporabo teh osebnih podatkov sodelujočega za namen neposrednega trženja ter ga o tem obvestil v nadaljnih 5-ih dneh.

5. NAGRAJEVANJE SODELUJOČIH

Med vsemi sodelujočimi bo organizator ob vsaki objavi z možnostjo sodelovanja v nagradni igri, podelil 5 brezžičnih polnilcev za telefon (power bankov).

Vsi izžrebani bodo objavljeni na Instagram strani e-Študentskega Servisa in tam tudi pozvani, da pošljejo svoj naslov, na katerega bodo prejeli nagrado.

6. KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih natečaja bo organizator sodelujoče obvestil z objavo na spletni strani ŠS d.o.o.